In het nieuws: slecht onderwijs, veel dyslexie

In de weekendeditie van het NRC Handelsblad verscheen begin maart jl. een artikel met de kop: Slecht onderwijs: veel dyslexie. Een stellige titel die meteen de aandacht trekt. Het artikel concludeert dat routine (herhaling) en beter spellingonderwijs het groeiend...