Tweejaarlijks symposium

Tweejaarlijks wordt er een symposium georganiseerd als afsluiting van het thema dat centraal stond. Het WAP streeft ernaar zoveel mogelijk subthema’s op het symposium te behandelen en het aantrekkelijk en interessant te maken voor zowel praktijkgerichte als theoriegerichte professionals. De afgelopen symposia waren erg geslaagd. Hieronder een overzicht van de thema’s:

  • 2017-2018: Verschillend taalvaardig: Diagnostiek en didactiek. Meer informatie over dit symposium is hier te vinden.
  • 2015: Vertel Vaardig!
  • 2013: E-Health voor mensen met communicatieve beperkingen: praktijk en wetenschap
  • 2010: Taal op school
  • 2008: (Ver)Stand van Taalzaken: Pathologie in theorie en praktijk
  • 2006: NT2 revisited…

 

Evenementen:

Er zijn binnenkort geen evenementen.