Tweejaarlijkse Symposium

Tweejaarlijks wordt er een symposium georganiseerd als afsluiting van het thema dat het WAP centraal heeft gehad. Het WAP streeft ernaar zoveel mogelijk subthema’s op het symposium te behandelen en het aantrekkelijk en interessant te maken voor zowel praktijkgerichte als theoriegerichte professionals. De afgelopen symposia waren erg geslaagd en hadden titels zoals(ver)Stand van zaken (2008), Taal op School (2010) en Vertelvaardig! (2015). Het symposium is bedoeld voor alle professionals in het veld, zowel docenten, behandelaars als onderzoekers.

De titel van aankomend symposium dat 20 januari 2018 zal plaats vinden is Verschillend taalvaardig: Diagnostiek en didactiek. Meer informatie over dit symposium is hier te vinden.