Redactie WAP-Bulletin

Heb je een vraag aan de redactie of een suggestie voor het WAP bulletin?
Mail dan naar: wapbulletin@gmail.com.

De redactie van het WAP-Bulletin bestaat uit de volgende leden:

Anne-Mieke Thieme

Promovenda (WAP-redactie sinds 2021)

Anne-Mieke Thieme studeerde Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2020 is zij begonnen met haar promotietraject aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op het samenspel van jonge meertalige kinderen op de dagopvang. Anne-Mieke vindt het leuk dat binnen het WAP wetenschap en praktijk samenkomen en zij hoopt hier als redactielid aan bij te kunnen dragen.

Darlene Keydeniers

Promovenda (WAP-redactie sinds 2019)

Darlene Keydeniers studeerde Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat zij in 2017 haar studie afrondde is ze begonnen aan haar promotieonderzoek naar de effecten van tweetalige kinderdagverblijven. In haar onderzoek houdt Darlene zich voornamelijk bezig met meertaligheid en het jonge kind. Als redactielid van het WAP-bulletin hoopt Darlene een goede brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.

Jael Bootsma

Promovenda en logopedist (WAP-redactie sinds 2014)

Jael Bootsma besloot na een bachelor Algemene Taalwetenschap om logopedist te worden. Tegelijkertijd behaalde ze haar master in de Logopediewetenschap. Op dit moment woont ze in de VS, waar ze zich onder andere bezighoudt met verschillende vertaalprojecten van de C-Billt, een taalbegripstest speciaal ontwikkeld voor ernstig motorisch beperkte kinderen. Voor het WAP schrijft ze het liefst over anders ontwikkelende kinderen.

Imme Lammertink (eindredacteur)

Senior onderzoeker Kentalis (WAP-redactie sinds 2016)

Imme Lammertink studeerde Nederlands (bachelor) en Cognitive Neuroscience (onderzoeksmaster) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op dit moment is Imme bezig met haar promotieonderzoek naar het impliciet leren van (taal)regels bij kinderen tussen de 8 en 10 jaar met taalontwikkelingsstoornis. Ze voert dit onderzoek uit aan de Universiteit van Amsterdam. Het vertalen van wetenschappelijke resultaten naar de praktijk vindt Imme een van de mooiste en leukste uitdagingen van haar werk. 

Klik hier voor alle artikelen die Imme schreef voor het WAP-Bulletin.

Linda van den Oever

Logopedist (WAP-redactie sinds 2016)

Linda van den Oever is in 2010 afgestudeerd als taal- en spraakpatholoog en in 2014 als logopedist. Momenteel werkt zij als logopedist bij de vroegbehandeling van Kentalis. De wetenschapskant blijft echter kriebelen. Om ook met het onderzoeksveld in contact te blijven is zij onder andere redactielid van het WAP-bulletin. Binnen de redactie is zij het liefst betrokken bij artikelen over taalverwerving en taalstoornissen bij kinderen.

Klik hier voor alle artikelen die Linda schreef voor het WAP-Bulletin.

Foto Saskia gemaakt door Suzan Zanders

Saskia Mooijman

Promovenda (WAP-redactie sinds 2019)

Saskia Mooijman doet haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit onderzoeksproject gaat over de rol van algemene cognitieve functies in het herstellen van tweetalige afasie. Hiervoor heeft ze Communicatie- en Informatiewetenschappen en Taalwetenschap in Groningen en Amsterdam gestudeerd. Voor haar studie (en daar buiten) is Saskia altijd op één of andere manier bezig geweest met taal en schrijven, en ze vindt het leuk om dit te kunnen combineren in haar werkzaamheden als WAP-redactielid,

Klaske van Sluis

Promovenda en logopedist (WAP-redactie sinds 2019)

Klaske van Sluis studeerde logopedie in Groningen en volgde een master Logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment werkt zij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis waar zij als logopediste en promovenda is aangesteld. Voor haar promotieonderzoek is zij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op het beter voorspellen van uitkomsten in stem, spraak en kwaliteit van leven na een totale laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd).

Tessa Spätgens

Projectmedewerker Nuffic en onderzoeker Universiteit Utrecht (WAP-redactie sinds 2017)

Tessa Spätgens studeerde taalwetenschap in Nijmegen en taalevolutie in Edinburgh, Schotland. Ze leerde het WAP kennen tijdens haar promotie aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek deed naar woordenschat en leesvaardigheid bij eentalige en meertalige kinderen. Momenteel is ze werkzaam bij Nuffic als projectmedewerker basisonderwijs en als onderzoeker op het gebied van tweetalig primair onderwijs bij de Universiteit Utrecht.

Klik hier voor alle artikelen die Tessa schreef voor het WAP-Bulletin.

Oud redactieleden

Redactieleden
Iris Duinmeijer (2008 – 2019)
Nina Blom-Termeer (2016 – 2018)
Tiffany Boersma (2014)
Marcel Giezen (2006 – 2009)
Irina Kappelhof-Costea (2006)
Marieke Kolkman (2008 – 2012)
Monique Lamers (2015)
Floor Landa (2006 – 2007)
Astrid van Leerdam (2014)
Anneriet Nubeé (2007 – 2012)
Esther Parigger (2006)
Judith Pijnacker (2014)
Daniela Polišenskaá (2006 – 2007)
Ruth Timmer (2006 – 2014)
Nienke Verhoog (2012 – 2014)
Meinoe de Vries (2010 – 2012)
Anne Marie van de Zande (2008 – 2012)

Correspondenten

Afasie & neurolinguistiek
Marieke Kolkman (2008)
Antje Orgassa (2006 – 2007)
Mirjam Top (2010)
Maaske Treurniet (2010 – 2011)
Marieke Woensdregt (2012 – 22015)

Gebarentaal & Gesture 
Inge Alferink (2011 – 2015)
Liesbeth van Beijsterveldt (2006 – 2009)
Ellen Ormel (2011 – 2015)
Marieke Schouwstra (2014)

Eerstetaalverwerving
Akke de Blauw (2009 – 2015)
Marian Erkelens (2006 – 2008)

Meertaligheid
Ivana Brasileiro (2009 – 2010)
Marjolein Coppens (2014)
Anita Zwicky (2014 – 2015)

Patholinguistiek
Marcel Giezen (2006 – 2008)
Merel van Goch (2011 – 2015)
Patricia Gulpen (2009)

Tweedetaalverwerving
Marije Michel (2006 – 2008)
Josje Verhagen (2009 – 2010)