Redactie WAP-Bulletin

Heb je een vraag aan de redactie of een suggestie voor het WAP bulletin?
Mail dan naar: wapbulletin@gmail.com.

De redactie van het WAP-Bulletin bestaat uit de volgende leden:

Anne-Mieke Thieme

Promovenda (WAP-redactie sinds 2021)

Anne-Mieke Thieme studeerde Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2020 is zij begonnen met haar promotietraject aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op het samenspel van jonge meertalige kinderen op de dagopvang. Anne-Mieke vindt het leuk dat binnen het WAP wetenschap en praktijk samenkomen en zij hoopt hier als redactielid aan bij te kunnen dragen.

Cindy van Boven

Promovenda (WAP-redactie sinds 2022)

Cindy van Boven studeerde Nederlands en Taalwetenschap, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2019 is ze bezig met haar promotieonderzoek aan diezelfde universiteit. Het onderzoek is zowel beschrijvend als theoretisch, en focust op reduplicatie in de Nederlandse Gebarentaal – reduplicatie is een manier om nieuwe betekenissen te vormen door een gebaar te herhalen. Ze hoopt in de redactie bij te kunnen dragen aan het contact tussen wetenschap en de praktijk.

Jasmijn Bosch

Postdoctoraal onderzoeker (WAP-redactie sinds 2023)

Jasmijn Bosch is gepromoveerd aan de Universiteit van Milaan-Bicocca op online taalverwerking bij verschillende groepen meertalige kinderen. Ook heeft ze internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar de attitudes van leerkrachten ten opzichte van meertaligheid. Momenteel werkt ze als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoekt of de inzet van (meertalige) leesclubs in de klas het leesplezier en de leesmotivatie van jongeren kan stimuleren. Daarbij richt ze zich specifiek op meertalige jongeren en de mogelijke effecten van lezen in de thuistaal. Als WAP-redactielid hoopt Jasmijn wetenschappelijke bevindingen op een leuke en toegankelijke manier te communiceren naar een groter publiek.

Linda van den Oever

Logopedist en onderzoeker (WAP-redactie sinds 2016)

Linda van den Oever studeerde Taalwetenschap en Taal- en spraakpathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Logopedie aan de Hogeschool Utrecht. Momenteel werkt zij als logopedist bij de vroegbehandeling van Kentalis. Ook werkt ze als onderzoeker bij de programmalijn TOS van de Kentalis Academie, waar ze meewerkt aan praktijkgericht onderzoek. Binnen de redactie is Linda het liefst betrokken bij artikelen over taalstoornissen en taalverwerving.

Klik hier voor alle artikelen die Linda schreef voor het WAP-Bulletin.

Sanne Appels

Promovenda (WAP-redactie sinds 2023)

Sanne Appels studeerde Psychologie aan Tilburg University en Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2022 doet zij haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek gaat over de leesontwikkeling van kinderen uit groep 5, 6 en 7. In het bijzonder richt zij zich op het in kaart brengen van vaardigheden en omstandigheden die een bevorderende rol kunnen vervullen in de leesontwikkeling van kinderen in het algemeen én welke factoren een beschermende rol kunnen vervullen in de leesontwikkeling van kinderen met (een verhoogd risico op) ernstige lees- en/of spellingproblemen.
Foto Saskia gemaakt door Suzan Zanders

Saskia Mooijman

Promovenda (WAP-redactie sinds 2019)

Saskia Mooijman doet haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit onderzoeksproject gaat over de rol van algemene cognitieve functies in het herstellen van tweetalige afasie. Hiervoor heeft ze in Groningen en Amsterdam gestudeerd. Voor haar studie (en daar buiten) is Saskia altijd op één of andere manier bezig geweest met taal en schrijven, en ze vindt het leuk om dit te kunnen combineren in haar werkzaamheden als WAP-redactielid
Oud redactieleden

Redactieleden
Imme Lammertink (2016 – 2022)
Darlene Keydeniers (2019 – 2022)
Jael Bootsma (2014 – 2022)
Klaske van Sluis (2019 – 2022)
Tessa Spätgens (2017 – 2022)
Iris Duinmeijer (2008 – 2019)
Nina Blom-Termeer (2016 – 2018)
Tiffany Boersma (2014)
Marcel Giezen (2006 – 2009)
Irina Kappelhof-Costea (2006)
Marieke Kolkman (2008 – 2012)
Monique Lamers (2015)
Floor Landa (2006 – 2007)
Astrid van Leerdam (2014)
Anneriet Nubeé (2007 – 2012)
Esther Parigger (2006)
Judith Pijnacker (2014)
Daniela Polišenskaá (2006 – 2007)
Ruth Timmer (2006 – 2014)
Nienke Verhoog (2012 – 2014)
Meinoe de Vries (2010 – 2012)
Anne Marie van de Zande (2008 – 2012)

Correspondenten

Afasie & neurolinguistiek
Marieke Kolkman (2008)
Antje Orgassa (2006 – 2007)
Mirjam Top (2010)
Maaske Treurniet (2010 – 2011)
Marieke Woensdregt (2012 – 22015)

Gebarentaal & Gesture 
Inge Alferink (2011 – 2015)
Liesbeth van Beijsterveldt (2006 – 2009)
Ellen Ormel (2011 – 2015)
Marieke Schouwstra (2014)

Eerstetaalverwerving
Akke de Blauw (2009 – 2015)
Marian Erkelens (2006 – 2008)

Meertaligheid
Ivana Brasileiro (2009 – 2010)
Marjolein Coppens (2014)
Anita Zwicky (2014 – 2015)

Patholinguistiek
Marcel Giezen (2006 – 2008)
Merel van Goch (2011 – 2015)
Patricia Gulpen (2009)

Tweedetaalverwerving
Marije Michel (2006 – 2008)
Josje Verhagen (2009 – 2010)