Redactie WAP-Bulletin

Heb je een vraag aan de redactie of een suggestie voor het WAP bulletin?
Mail dan naar: wapbulletin@gmail.com.

De redactie van het WAP-Bulletin bestaat uit de volgende leden:

Jael Bootsma

Logopedist (WAP-redactie sinds 2014)

Jael Bootsma besloot na een bachelor Algemene Taalwetenschap om logopedist te worden. Tegelijkertijd behaalde ze haar master in de Logopediewetenschap. Op dit moment woont ze in de VS, waar ze zich onder andere bezighoudt met verschillende vertaalprojecten van de C-Billt, een taalbegripstest speciaal ontwikkeld voor ernstig motorisch beperkte kinderen. Voor het WAP schrijft ze het liefst over anders ontwikkelende kinderen.

Iris Duinmeijer

Senior-onderzoeker (WAP-redactie sinds 2008)

Iris Duinmeijer studeerde Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar begin 2017 op een onderzoek naar ‘persistente grammaticale problemen bij oudere kinderen met taalontwikkelingsstoornissen’. Naast haar onderzoek werkte ze lange tijd als klinisch linguïst bij het Spraak & Taal Ambulatorium van de Koninklijke Kentalis en werkte ze korte tijd in het Cluster 2-onderwijs als trajectbegeleider. In haar huidige baan, als senior onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep, kan ze haar interesse in onderzoek en praktijk combineren. Het redactiewerk voor het WAP vormt daarop een mooie aanvulling.

Klik hier voor alle artikelen die Iris schreef voor het WAP-Bulletin.

Imme Lammertink (eindredacteur)

Promovenda (WAP-redactie sinds 2016)

Imme Lammertink studeerde Nederlands (bachelor) en Cognitive Neuroscience (onderzoeksmaster) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als student werkte ze ook lange tijd bij het Baby Onderzoekscentrum in Nijmegen waar ze onderzoek deed naar de taalontwikkeling van kinderen tot 4 jaar. Op dit moment is Imme bezig met haar promotieonderzoek naar het impliciet leren van (taal)regels bij kinderen tussen de 8 en 10 jaar met taalontwikkelingsstoornis. Ze voert dit onderzoek uit aan de Universiteit van Amsterdam. Het vertalen van wetenschappelijke resultaten naar de praktijk vindt Imme een van de mooiste en leukste uitdagingen van haar werk. Dit is dan ook de reden dat ze actief is binnen de redactie van het WAP-Bulletin.

Klik hier voor alle artikelen die Imme schreef voor het WAP-Bulletin.

Linda van den Oever

Logopedist (WAP-redactie sinds 2016)

Linda van den Oever is in 2010 afgestudeerd als taal- en spraakpatholoog en in 2014 als logopedist. Momenteel werkt zij als logopedist bij de vroegbehandeling van Kentalis in Velp. De wetenschapskant blijft echter kriebelen. Om ook met het onderzoeksveld in contact te blijven is zij onder andere redactielid van het WAP-bulletin. Binnen de redactie is zij het liefst betrokken bij artikelen over taalverwerving en taalstoornissen bij kinderen.

Klik hier voor alle artikelen die Linda schreef voor het WAP-Bulletin.

Tessa Spätgens

Promovenda (WAP-redactie sinds 2017)

Klik hier voor alle artikelen die Tessa schreef voor het WAP-Bulletin.

Oud redactieleden

Redactieleden
Nina Blom-Termeer (2016 – 2018)
Tiffany Boersma (2014)
Iris Duinmeijer (2008 – 2012)
Marcel Giezen (2006 – 2009)
Irina Kappelhof-Costea (2006)
Marieke Kolkman (2008 – 2012)
Monique Lamers (2015)
Floor Landa (2006 – 2007)
Astrid van Leerdam (2014)
Anneriet Nubeé (2007 – 2012)
Esther Parigger (2006)
Judith Pijnacker (2014)
Daniela Polišenskaá (2006 – 2007)
Ruth Timmer (2006 – 2014)
Nienke Verhoog (2012 – 2014)
Meinoe de Vries (2010 – 2012)
Anne Marie van de Zande (2008 – 2012)

Correspondenten

Afasie & neurolinguistiek
Marieke Kolkman (2008)
Antje Orgassa (2006 – 2007)
Mirjam Top (2010)
Maaske Treurniet (2010 – 2011)
Marieke Woensdregt (2012 – 22015)

Gebarentaal & Gesture 
Inge Alferink (2011 – 2015)
Liesbeth van Beijsterveldt (2006 – 2009)
Ellen Ormel (2011 – 2015)
Marieke Schouwstra (2014)

Eerstetaalverwerving
Akke de Blauw (2009 – 2015)
Marian Erkelens (2006 – 2008)

Meertaligheid
Ivana Brasileiro (2009 – 2010)
Marjolein Coppens (2014)
Anita Zwicky (2014 – 2015)

Patholinguistiek
Marcel Giezen (2006 – 2008)
Merel van Goch (2011 – 2015)
Patricia Gulpen (2009)

Tweedetaalverwerving
Marije Michel (2006 – 2008)
Josje Verhagen (2009 – 2010)