Algemene ledenvergadering (ALV)

De WAP-ALV vindt een keer per jaar plaats. Alle leden krijgen een uitnodiging hieraan deel te nemen. Na iedere vergadering plaatsen we een kort verslag online.

Verslagen en Notulen