Over het WAP

Het WAP is een vakvereniging die professionals uit de wetenschap en het werkveld van logopedie en onderwijs bij elkaar brengt. We organiseren activiteiten, hebben een nieuwsbrief en een website. Het WAP is in 1982 opgericht door studenten en medewerkers van het toenmalige Instituut voor Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is het WAP niet langer een Amsterdamse aangelegenheid, maar is het uitgegroeid tot een bloeiende nationale vereniging.

Doelstellingen

Het WAP wil een brug staan tussen de psycholinguïstische theorie en taalwetenschappelijk onderzoek enerzijds en de praktijk anderzijds. Dat doen we door onze leden op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en onderling contact te bevorderen via activiteiten. Daarnaast proberen we nieuwe inzichten meer bekendheid te geven.

We richten ons op een aantal deelgebieden:

  • Eerstetaalverwerving
  • Tweedetaalverwerving en meertaligheid
  • Taal(ontwikkelings)stoornissen
  • Verworven taalstoornissen, zoals afasie
  • Gebarentalen/taalverwerving van doven en slechthorenden
  • Taalonderwijs

Evenementen:

Er zijn binnenkort geen evenementen.