Algemene informatie

                       

Taal en het Brein
WAP-symposium zaterdag 25 januari 2020, OBA (Oosterdokskade 143 Amsterdam)

Het WAP-thema van dit jaar is Taal en het Brein. Ook het WAP-symposium begin 2020 zal volledig in dit thema staan. Hoe wordt taal verworven en verwerkt door de hersenen? Hoe werkt het tweetalige brein? Wat weten we over taalstoornissen en het brein? Onderzoeksmethoden en therapieën op dit gebied ontwikkelen zich razendsnel. In het symposium zal breed worden gekeken naar het thema: er zullen lezingen zijn over Taal en het Brein bij baby’s tot aan ouderen, en er zal er aandacht zijn voor zowel de klinische als de theoretische kant van het verhaal.

Jelle Jolles (VU Amsterdam), Vitória Piai (Radboud Universiteit) en Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht) zullen de keynotelezingen verzorgen. Muziektolk Mirjam Stolk verzorgt een intermezzo!

Subthema’s
Taal, brein & aandoeningen
Taal, brein & gedrag
Taal, brein & leren
Taal, brein & meertaligheid

 

Klik hier voor meer informatie over het programma. Het symposium is uitverkocht!
Klik hier om het programmaboekje te downloaden!

 

Het symposium Taal & het Brein is geaccrediteerd (5 punten) voor logopedisten (NVLF) door ADAP.