Algemene informatie

Taal en het Brein
WAP-symposium 25 januari 2020, OBA-Amsterdam

Het WAP-thema van dit jaar is Taal en het Brein. Ook het WAP-symposium begin 2020 zal volledig in dit thema staan. Hoe wordt taal verworven en verwerkt door de hersenen? Hoe werkt het tweetalige brein? Wat weten we over taalstoornissen en het brein? Onderzoeksmethoden en therapieën op dit gebied ontwikkelen zich razendsnel. In het symposium zal breed worden gekeken naar het thema, en zal er aandacht zijn voor zowel de klinische als de theoretische kant van het verhaal. Ook zal er ingegaan worden op Taal en het Brein bij baby’s tot aan ouderen.

Vitória Piai (Radboud Universiteit) zal een van de keynotelezingen verzorgen en muziektolk Mirjam Stolk verzorgt een intermezzo.

Subthema’s
Taal, brein & aandoeningen
Taal, brein & gedrag
Taal, brein & leren
Taal, brein & meertaligheid