Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten

Het WAP is een vakvereniging die professionals uit de wetenschap en het werkveld van logopedie en onderwijs bij elkaar brengt. Het WAP organiseert een tweejaarlijks symposium over een actueel thema, studiemiddagen en workshops en publiceert artikelen middels een nieuwsbrief.

Meer over het WAPWord lid/verleng je lidmaatschap

Laatste nieuws en artikelen

Kort verslag ALV 26 april 2018

Op donderdagmiddag 26 april 2018 vond in het PC Hoofthuis de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van het WAP plaats. Een kort verslag van deze ALV staat nu op de website.

Lees meer

Bestuurswissel WAP

Op de algemene ledenvergadering van het WAP op 26 april 2018 zijn Marty Oosting als secretaris en Tiffany Boersma als penningmeester afgetreden.

Lees meer

STAP-documenten online

Vanaf nu zijn de STAP-handleiding en STAP-verantwoording (STAP: Spontane Taal Analyse Procedure) openbaar en te downloaden via de WAP-website.

Lees meer