Oproep WAP-scriptieprijs

Oproep WAP-scriptieprijs

WAP-scriptieprijs Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) heeft als doel een brug te slaan tussen praktijk en wetenschappelijk onderzoek. In 2015 is een WAP-scriptieprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt tijdens het...
TOK dag

TOK dag

Op woensdag 13 november 2019 organiseren Elma Blom (UU), Jeannette Schaeffer (UvA) en Josje Verhagen (UvA) de eerste TOK dag op de Universiteit van Amsterdam. TOK staat voor TaalOntwikkelingvan Kinderen, en is een soort vervolg op het vroegere NET (Netwerk Eerste...
WAP-symposium: call for posters

WAP-symposium: call for posters

Op 25 januari 2020 organiseert het WAP haar tweejaarlijks symposium, dit jaar in het thema Taal & het Brein. Vitória Piai (Radboud Universiteit) zal een van de keynotelezingen verzorgen en muziektolk Mirjam Stolk verzorgt het intermezzo. Vijftien onderzoekers op...
Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding

Photo by rawpixel on Unsplash Op internationale vrouwendag (8 maart) ontving Margriet Heim (lid van het WAP) een koninklijke onderscheiding voor haar werk en inzet rondom het verbeteren van communicatie met niet-sprekende kinderen. Vanuit het WAP feliciteren wij...
Voorjaarsconferentie Taalspecialisten

Voorjaarsconferentie Taalspecialisten

Photo (header) by Toa Heftiba on Unsplash Beter tekstbegrip De rol van de leraar, de school en de taalspecialist Op vrijdag 10 mei 2019 is in Utrecht de voorjaarsconferentie van de Vereniging van Taalspecialisten. Het is de derde keer dat we ons met tekstbegrip gaan...
Talent voor Taal

Talent voor Taal

Photo (header) by Suad Kamardeen on Unsplash Op 22 maart 2019 wordt Judith Rispens (WAP-bestuurslid) benoemd tot Hoogleraar Nederlandse Taalkunde. Ter gelegenheid van deze benoeming spreekt zij om 16:00 de rede getiteld: “Talent voor Taal?” uit. Tot het...