STAP: Spontane Taal Analyse Procedure

Algemene informatie

STAP  is rond 1980 ontwikkeld door Margreet van Ierland (1947 – 1998) en is later uitgewerkt tot een volwaardig gestandaardiseerd onderzoeksinstrument voor de taalproductie van kinderen in een natuurlijke gesprekssituatie (Van Ierland, Verbeek, Van den Dungen, 2008; Verbeek, Van den Dungen, Baker, 2007).

Het instrument kan gebruikt worden om het taalproductieniveau van een (taalgestoord) kind te vergelijken met het gemiddelde niveau van kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar.

Specifieke toelichting
  • Over de STAP-doelen en -doelgroepen is informatie te vinden in de Inleiding van de STAP-handleiding.
  • Om snel een indruk te krijgen over de totstandkoming van het instrument: lees het voorwoord en de inleiding van de STAP-verantwoording.
  • Gebruik de Leeswijzer (zie STAP-verantwoording) om gerichte informatie over het onderzoek en de constructie van het instrument te vinden.
Trainingen in het gebruik van STAP

Voor het juiste gebruik van STAP wordt aangeraden een training te volgen. De Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) organiseert al jaren trainingen voor linguïsten. Zie voor meer informatie de website van VKL of mail info@klinischelinguistiek.nl.

Op dit moment bestaan er naar ons weten geen trainingen voor logopedisten en andere belangstellenden. Bij voldoende belangstelling is het WAP bereid tegen kostprijs een training te organiseren. Belangstellenden vragen wij dit kenbaar te willen maken via info@hetwap.nl.