WAP-scriptieprijs

In 2015 is een WAP-scriptieprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt tijdens het WAP-symposium.

Prijs

De winnaar ontvangt 100,- Euro plus een jaar lang gratis lidmaatschap van het WAP. Een presentatie van de scriptie op het Symposium behoort ook tot het voorrecht van de winnaar.

Voor wie

In aanmerking komen scripties op het gebied van taalonderzoek en taalpraktijk, die geschreven zijn als voltooiing van een HBO- of universitaire studie aan een Nederlandse onderwijsinstelling.  Bij de jury zal de bijdrage van de scriptie aan de brugfunctie van het WAP tussen wetenschap en praktijk zwaar wegen.  In de jury nemen in principe een klinisch linguïst en een psycholinguïst plaats, aangevuld met iemand uit de praktijk of uit de redactie van het WAP-Bulletin.

Winnaars

2017 Amélie la Roi (Universiteit Groningen)
Het gebruik van context informatie bij de verwerking van letterlijke en idiomatische taal in het ouder wordende brein
Juryrapport

Lezing Amélie

2015 Lindy Geerdink (Universiteit Groningen) Een statische en dynamische weergave van acties en de invloed van semantische categorieën bij patiënten met afasie Juryrapport