Het WAP heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit Akke de Blauw (voorzitter), Marty Oosting-Kuiper (secretaris), Tiffany Boersma (penningmeester), Judith Rispens (algemeen bestuurslid) en Marthe van Nes (algemeen bestuurslid). De activiteiten worden georganiseerd door het bestuur. De nieuwsbriefredactie stelt elk kwartaal het WAP nieuwsbulletin samen. Voor elk tweejaarlijks symposium wordt een aparte symposiumcommissie samengesteld. Leden die actief willen worden, kunnen contact opnemen met het bestuur via info@hetwap.nl.

Symposiumcommissie

Eens in de twee √° drie jaar organiseert het WAP een symposium over een onderwerp op een van de deelgebieden, waarin leden volop de kans krijgen hun werk te presenteren. Elk symposium wordt georganiseerd door een aparte symposiumcommissie, die ongeveer een jaar van tevoren gevormd wordt.

Symposiumcommissie 2017 – Verschillend Taalvaardig

 • Iris Duinmeijer, voorzitter
 • Tessel Boerma, voorzitter + penningmeester
 • Floor Banning, secretaris
 • Camille Welie, PR
 • Suzanne van Norden, algemeen lid
 • Margreet van Koert-Hoogervorst, algemeen lid
 • Akke de Blauw, WAP-bestuur

Symposiumcommissie 2015 – Vertel Vaardig!

 • Akke de Blauw, voorzitter (Universiteit van Amsterdam)
 • Marja Borgers, penningmeester (Diataal, ProEducation)
 • Emma Klaassens, secretaris (UvA-alumna, Bartimeus)
 • Frida Koopmans (Koninklijke Kentalis)
 • Marty Oosting (WAP-bestuur)
 • Judith Rispens (Universiteit van Amsterdam, WAP-bestuur)

Symposiumcommissie 2013 – E-Health voor mensen met communicatieve beperkingen: praktijk en wetenschap

 • Lilian Beijer (Sint Maartenskliniek)
 • Catia Cucchiarini (De Taalunie/Radboud Universiteit)
 • Sanne Diepeveen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Monique Lamers (WAP/Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Antje Orgassa (WAP/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Lianne Remijn (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Suzan Verberne (TNO/Radboud Universiteit)

Symposiumcommissie 2010 – Taal op school

 • Nienke Dijkstra
 • Lizet van Ewijk
 • Evelien Krikhaar
 • Judith Rispens
 • Marga van Schalkwijk
 • Rob Zwitserlood

Symposiumcommissie 2008 – (Ver)Stand van Taalzaken: Pathologie in theorie en praktijk

 • Petra Jongmans
 • Antje Orgassa

Symposiumcommissie 2006 – NT2 revisited…

 • Marianne Boogaard
 • Josee Coenen
 • Dorian de Haan
 • Marian Hoefnagel
 • Petra Jongmans
 • Margarita Steinel