Themamiddagen

Naast het tweejaarlijks symposium wordt er twee keer in het jaar zonder symposium, en eenmalig in het jaar met symposium, een themamiddag georganiseerd. Deze middagen staan in het teken van het thema dat op dat moment binnen het WAP centraal staat gesteld. Er worden sprekers uitgenodigd binnen het brede werkveld van wetenschap en de logopedie op het gebied van de taal. Tevens wordt er gelegenheid geboden voor de leden om elkaar te ontmoeten en zo hun netwerk te verbreden. De themamiddagen zijn bedoeld als verdieping voor zowel docenten en behandelaars als onderzoekers.

Overzicht van de afgelopen themamiddagen:

  • 2018: Taal en het brein: lees hier het verslag van deze themamiddag. 
  • 2016: Laaggeletterdheid
  • 2015: Tweetaligheid
  • 2014: Stotteren
  • 2013: Vroege diagnostiek van dyslexie

Evenementen:

Er zijn binnenkort geen evenementen.