Programma

Vitória Piai (Radboud Universiteit) en Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht) zullen de keynotelezingen verzorgen. Muziektolk Mirjam Stolk verzorgt een intermezzo!

Overige bevestigde sprekers per thema:

Meer informatie over de inhoud van de sessies volgt!