Programma

Vitória Piai (Radboud Universiteit) zal een van de keynotelezingen verzorgen en muziektolk Mirjam Stolk verzorgt een intermezzo.

Uitgebreider programma volgt.