Programma

                                     

Locatie: OBA, Oosterdokskade 143 Amsterdam

Vitória Piai (Radboud Universiteit), Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht) en Jelle Jolles (VU Amsterdam) zullen de keynotelezingen verzorgen. Muziektolk Mirjam Stolk verzorgt een intermezzo!
Lees hier de abstracts van de keynotesprekers.

Er zijn 16 parallelsessies in de thema’s (Klik op de thema’s om de abstracts van de sprekers te lezen):

 

Blokkenschema parallelsessies

Baby/jonge kind
Forum
Basisschoolkind
Theaterzaal
Adolescent
Prinsen/Keizerzaal
Volwassene
Heren/Singelzaal
Taal, brein & gedrag
Parallelsessies A
11:30 – 12:00
Maartje Kouwenberg Rosanne van der Zee & Maartje Stephan Tieme Janssen Linda Drijvers
‘Laat het maar zien!’ ‘Gedrag bij peuters met TOS’
‘Taal en het brein, maar ook de mindset?’ ‘Handbewegingen en het brein’
         
Taal, brein & leren
Parallelsessies B
12:05 – 12:35
Caroline Junge Constance Vissers Annemiek Hammer Dörte de Kok
‘Het babybrein: hoe leren baby’s hun moedertaal?’
‘Neuropsychologie en taalontwikkelingsstoornissen’
‘Kinderen met TOS of gehoorbeperkingen samen in de klas: goed idee of niet?’
‘Afasie 2.0 – Digitalisering van diagnostiek en behandeling’
   
Taal, brein & aandoeningen
Parallelsessies C
15:15 – 15:45
Lottie Stipdonk Hans van Balkom Maaike Vandermosten Djaina Satoer
‘Taalproblemen bij te vroeg geboren kinderen’
‘Taal is een communicatieverschijnsel en het ontstaat in het brein’
‘Verbeteren van de voorspelling van taalherstel’ ‘Wakkere hersenchirurgie en diagnostiek bij afasie’
 
Taal, brein & meertaligheid
Parallelsessies D
15:50 – 16:20
Eefje van der Linden Chantal van Dijk Esli Struys Merel Keijzer
‘Meertalige diagnostiek van (zeer) jonge kinderen’
‘Tussen-taalinvloed in tweetalige kinderen; een meta-analyse’
‘Taalopslag en taalcontrole in het meertalige brein’ ‘Cognitieve, talige en sociale effecten van vreemde talen op het leren’
       

 

Programma

09:15 – 09:45
Registratie en ontvangst met koffie/thee (7e verdieping)
09:45 – 09:55

 

Welkomswoord en mededelingen (WAP-symposium commissie)
09:55 – 10:20 Opening door prof. dr. Elma Blom (Universiteit Utrecht) en Chris Tetteroo (voorzitter Kennisplein VierTaal) aangekondigd door Tiffany Boersma (voorzitter WAP-symposium-commissie)
10:20 – 11:00  Plenaire lezing door dr. Vitoria Piai – As we speak’: Neurale processen tijdens het spreken.
11:00 – 11:25  Koffie- en theepauze (7e verdieping)
11:30 – 12:00 Parallelle sessie A
12:05 – 12:35 Parallelle sessie B
12:35 – 13:35 Lunch (7e verdieping), Uitgeverij Bazalt, Springlab (6e verdieping) en posterpresentaties (7e verdieping)
13:35 – 13:50 Intermezzo Signdanser Mirjam Stolk 
13:50 – 14:30 Plenaire lezing door prof. dr. Ellen Gerrits – ‘De rol van IQ bij Taalontwikkelingsstoornissen’
14:30 – 14:45 Uitreiking WAP-scriptieprijs
14:45 – 15:10 Koffie- en theepauze (7e verdieping) Uitgeverij Bazalt, Springlab (6e verdieping) en posterpresentaties (7e verdieping)
15:15 – 15:45 Parallelle sessie C
15:50 – 16:20 Parallelle sessie D
16:25 – 16:55 Plenaire afsluiting door prof. dr. Jelle Jolles – ‘Taal, denken en het brein van de adolescent’
16:55 – 17:00 Afsluiting
17:00 – 18:00  Mogelijkheid tot een drankje aan de bar

 

Het symposium Taal & het Brein is geaccrediteerd (5 punten) voor logopedisten (NVLF) door ADAP.