Programma

Jelle Jolles (VU Amsterdam), Vitória Piai (Radboud Universiteit) en Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht) en  zullen de keynotelezingen verzorgen. Muziektolk Mirjam Stolk verzorgt een intermezzo!
Lees hier de abstracts van de keynotesprekers.

Er zijn 16 parallelsessies in de thema’s (Klik op de thema’s om de abstracts van de sprekers te lezen):

Taal, brein & gedragTaal, brein & aandoeningenTaal, brein & lerenTaal, brein & meertaligheid
Baby/
jonge kind


Maartje KouwenbergLottie StipdonkCaroline JungeEefje van der Linden
‘Laat het maar zien!’‘Taalproblemen bij te vroeg geboren kinderen’
‘Het babybrein: hoe leren baby’s hun moedertaal?’
‘Meertalige diagnostiek van (zeer) jonge kinderen’
     
Basisschool-
kind


Rosanne van der Zee & Maartje StephanHans van BalkomConstance VissersChantal van Dijk
‘Gedrag bij peuters met TOS’
‘Taal is een communicatieverschijnsel en het ontstaat in het brein’
‘Neuropsychologie en taalontwikkelingsstoornissen’
‘Tussen-taalinvloed in tweetalige kinderen; een meta-analyse’
     
Adolescent

Tieme JanssenMaaike VandermostenAnnemiek HammerEsli Struys
‘Taal en het brein, maar ook de mindset?’‘Verbeteren van de voorspelling van taalherstel’‘Kinderen met TOS of gehoorbeperkingen samen in de klas: goed idee of niet?’
‘Taalopslag en taalcontrole in het meertalige brein’
   
Volwassene

Linda DrijversDjaina SatoerDörte de KokMerel Keijzer
‘Handbewegingen en het brein’
‘Wakkere hersenchirurgie en diagnostiek bij afasie’
Afasie 2.0 – Digitalisering van diagnostiek en behandeling’‘Cognitieve, talige en sociale effecten van vreemde talen op het leren’