Vacatures en stageplaatsen

Op deze pagina adverteren we WAP-gerelateerde vacatures, stageplaatsen en scriptiemogelijkheden. Heeft u een interessante oproep voor WAP-leden, laat dit dan weten aan de redactie (wapbulletin@gmail.com) en we zetten hem online.

 

 

Vacatures

Klinisch Linguïst (Pento Ede)

8-16 uur per week voor een tijdelijke waarneming.

Op het audiologisch centrum verricht je klinisch linguïstisch onderzoek bij kinderen. Je interpreteert en rapporteert de onderzoeksgegevens. Je voert adviesgesprekken met ouders, behandelend logopedisten, intern begeleiders, leerkrachten, jeugdartsen en andere betrokkenen. Je draagt bij aan multidisciplinaire adviesvorming. Daarnaast vorm je behandeladviezen voor logopedische behandelingen. Je adviseert over beleidsvorming binnen jouw vakgebied en initieert beleidsontwikkelingen rondom diagnostiek en behandeling.

Meer informatie: klik hier

Stage-, en scriptieplaatsen

Er worden op dit moment geen stages of scriptieprojecten aangeboden. Heb je een stage of scriptieproject, stuur dan een oproep aan wapbulletin@gmail.com