Symposiumcommissie

| apr 12, 2019 |

Tiffany Boersma

Voorzitter

Tiffany is gepromoveerd aan de UvA op een onderzoek naar de ontwikkeling van allomorfie in kinderen met en zonder leesproblemen. Hiervoor heeft zij neurowetenschappen en psycholinguïstiek gestudeerd aan University College Utrecht en University College London. Momenteel werkt Tiffany bij Social Finance NL. Samen met de overheid, sociaal ondernemers en investeerders proberen ze maatschappelijke vraagstukken op een datagedreven en resultaatgerichte manier zo effectief en duurzaam mogelijk op te lossen. Tijdens haar PhD was Tiffany onderdeel van het bestuur van het WAP als penningmeester. Om de connectie met het veld en ook zeker het WAP niet te verliezen, heeft ze zich aangemeld voor de symposiumcommissie.

Tessa Spätgens

Penningmeester

Tessa is werkzaam als projectmedewerker bij Nuffic, waar ze werkt aan de bevordering van de internationalisering in het basisonderwijs, en als onderzoeker op het gebied van tweetalig onderwijs bij de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2018 bij de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar woordenschat en leesvaardigheid bij eentalige en meertalige kinderen. In deze periode leerde ze ook het WAP kennen, als lid van de kascommissie en als redactielid. Als lid van de symposiumcommissie blijft ze graag betrokken bij het verbinden van de wetenschap en het werkveld.

Esther Janse

Secretaris

Esther Janse is als Universitair Hoofddocent werkzaam bij de opleiding Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij Taalwetenschap houdt ze zich vooral bezig met onderwijs in en coördinatie van de Masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie. Haar onderzoeksexpertise ligt op het gebied van spraakwaarneming en spraakproductie bij volwassenen en ouderen, meer specifiek hoe leeftijdsverschillen en individuele verschillen in spraakwaarneming en spraakproductie samenhangen met perceptuele, cognitieve en motorische vermogens. Binnen de WAP-symposiumcommissie heeft ze de rol van secretaris.

Iris Broedelet

PR en WAP-bestuur

Iris Broedelet heeft Taalwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met de focus op psycholinguïstiek, taalverwerving en taalstoornissen. Momenteel onderzoekt ze het verband tussen statistisch leren en de ontwikkeling van woordkennis bij kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis (TOS) als promovenda bij de UvA, met prof. Judith Rispens en prof. Paul Boersma. Daarnaast is ze algemeen bestuurslid van het WAP. Ze vindt het belangrijk om het contact tussen de wetenschap en de praktijk te stimuleren en heeft zich daarom aangemeld voor de symposiumcommissie. Ze is verantwoordelijk voor de PR en de communicatie tussen de symposiumcommissie en het bestuur.

Suzanne 't Hart

Algemeen lid

Suzanne `t Hart is ambulant begeleider, cluster 2 spraaktaalproblematiek, bij VierTaal. Daarnaast werkt ze aan het YOUth-onderzoek (van professor Chantal Kemner en professor Rene Kahn) betreffende het gedrag en de hersenontwikkeling bij opgroeiende kinderen van 0-16 jaar op de Universiteit Utrecht. Na de Pedagogische Academie heeft ze Onderwijswetenschappen en Orthopedagogiek gestudeerd. Momenteel studeert ze Toegepaste Taalwetenschappen aan de VU. Ze ziet zichzelf als een bruggenbouwer tussen praktijk en theorie en is daarom zeer verheugd om met het WAP in januari 2020 een mooi en hopelijk vooral inspirerend symposium neer te mogen zetten waarin kennis delen en verbinden centraal zal staan. 

Maaike Mollema

Algemeen lid

Maaike Mollema heeft na de Pedagogische Academie Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Groningen en studeert momenteel Toegepaste Taalwetenschappen aan de VU. Zij is werkzaam geweest in zowel het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs als het internationale onderwijs in Parijs. Op dit moment is zij werkzaam bij de ambulante dienst van VierTaal Amsterdam als trajectbegeleider en gedragsdeskundige. Hier draagt zij zorg voor de diagnostiek en begeleiding rondom leerlingen in het basisonderwijs met een communicatieve en/of auditieve beperking. Binnen de WAP-commissie is zij algemeen lid.

Simone Sprenger

Algemeen lid

Simone Sprenger werkt als universitair docent psycholinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek draait om de vraag hoe we in staat zijn om vloeiend taal te spreken en te verstaan, ondanks het feit dat het allemaal razend snel moet gaan. Dit heeft alles te maken met de manier waarop onze talige kennis ligt opgeslagen. Simones onderzoek richt zich o.a. op tweetaligheid, de invloed van leeftijd op taal, en de relatie tussen taal, executieve functies, en het lange-termijn geheugen. Bovendien is ze geïnteresseerd in vaste uitdrukkingen, zoals de aap komt uit de mouw. Die zijn niet alleen grappig, maar vertellen ook iets over de organisatieprincipes van taal in het brein.

De symposiumcommissie op 25 januari 2020. David Feenstra Photography