Klik op de titel op de presentatie te openen. Voor de abstracts in het programmaboekje klik hier.

Elma Blom Keynote Taalontwikkelingsstoornis en meertaligheid: inzichten uit recent onderzoek
Maaike Hajer Keynote Noodzakelijk voor nieuwkomers: een meerjarig taalbeleid in alle vakken
Els de Jong Differentiaaldiagnostiek Differentiaaldiagnostiek TOS bij het jonge kind
Ingrid Feiter Differentiaaldiagnostiek Differentiëren tussen TOS en ASS. Hoe doe je dat?
Barry de Groot Differentiaaldiagnostiek Cognitieve verwerkingsprocessen bij dyslexie en TOS: overlap en verschillen
Mirjam Blumenthal Differentiaaldiagnostiek Speakaboo, screening van spraakontwikkeling in een taal die je zelf niet spreekt
Elena Tribushinina Leren van tweede taal Voor vragen over de presentatie van Elena kunt u mailen: E.Tribushinina@uu.nl
Jordi Casteleyn Leren van tweede taal Onderzoek naar NT2-onderwijs, het ‘moeilijk lief’ van taalwetenschap: de uitdaging van morgen
Rianne v.d. Berghe Leren van tweede taal Sociale robots voor tweedetaalverwerving
Judith Rispens Leren van tweede taal Het ORWELL project: hoe leren basisschoolleerlingen Engels?
Anke de Boer Verschillen in de klas Passend onderwijs en de ondersteuning aan cluster 2-leerlingen op de reguliere school
Lucie Visch Verschillen in de klas Volgt
Marianne Mondeel Verschillen in de klas Volgt
Rene Berends Schoolsucces Eigenaarschap in het taalonderwijs
Maaike Pulles Schoolsucces Dialogisch lezen: samen leren van en met teksten
Albert Walsweer & Jan Berenst Schoolsucces Schoolsucces en Taalgebruik: de rol van interactie
Anneke Smits Schoolsucces Taalonderwijs en (kritisch) online lezen