WAP-Bestuur

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur via info@hetwap.nl

Het WAP heeft een dagelijks bestuur bestaande uit:

Akke de Blauw

Voorzitter

Akke de Blauw is taalkundige, gespecialiseerd in ouder-kind- en leerkracht- leerlinginteractie in relatie tot taalontwikkeling en taalonderwijs. In 2015 promoveerde zij op voorlopers van vertelvaardigheid in de thuissituatie.

Sybren Spit

Secretaris

Sybren studeerde Nederlands Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds november 2016 doet hij daar zijn promotieonderzoek naar meta-linguïstisch bewustzijn bij kleuters. Daarnaast is hij Face of Science voor de KNAW en schrijft hij regelmatig voor NEMO Kennislink.

Rianne van den Berghe

Penningmeester

Rianne van den Berghe heeft na haar studie Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit van Utrecht de onderzoeksmaster Linguistics afgerond. Zij werkt als AiO aan de Universiteit Utrecht op het L2TOR project, dat erop gericht is een sociale robot te ontwikkelen die jonge kinderen kan helpen bij het leren van een tweede taal.

Judith Rispens

Algemeen bestuurslid

Judith Rispens is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is breed geïnteresseerd in taal, maar doet met name onderzoek over taalontwikkeling en over taalontwikkelingsstoornissen. Ze geeft met veel plezier ook onderwijs over deze onderwerpen.

Marthe van Nes

Algemeen bestuurslid

Marthe heeft als logopedist, linguïst en docent gewerkt in het Speciaal onderwijs. Diagnostiek en behandeling van kinderen met spraak-taalachterstanden vormden hierbij haar belangrijkste taken. Daarnaast implementeerde ze een taalonderwijsmethode die heeft geleid tot meer effectiviteit in het taalonderwijs. Inmiddels is Marthe met pensioen, maar als WAP-bestuurslid blijft ze betrokken bij academisch onderzoek naar taalverwerving en de toepassing van het onderzoek in de zorg en het onderwijs. Verder is Marthe actief bij de Voorleesexpress in Amsterdam.

Iris Broedelet

Algemeen bestuurslid

Iris Broedelet studeerde Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is vooral geïnteresseerd in taalontwikkeling en taalontwikkelingstoornissen. Sinds oktober 2017 doet ze aan de UvA haar promotieonderzoek naar het verband tussen statistisch leren en de ontwikkeling van woordkennis bij kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis. Op de ledenvergadering (mei 2019) zal Iris officieel tot bestuurslid benoemd worden.

Fleur Robbers

Algemeen bestuurslid

Fleur heeft na het behalen van haar bachelors Logopedie aan de Hogeschool Utrecht de studie General Linguistics afgerond aan de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 2006 is zij werkzaam als logopedist en heeft zij klinische ervaring opgedaan in verschillende instellingen. Op dit moment is Fleur werkzaam bij de Koninklijke Kentalis waar zij kinderen behandelt met taalontwikkelingsstoornissen.

Oud bestuursleden

Dit overzicht is bijgewerkt vanaf april 2018

Marty Oosting-Kuiper

Secretaris

In het dagelijks leven is Marty logopediste in het Speciaal Onderwijs, bij een expertiseschool voor kinderen met epilepsie en andere neurologische aandoeningen, De Waterlelie. Marty werkt in een groot team samen met andere therapeuten, leerkrachten en assistenten en ervaart dit als boeiend en afwisselend! Haar rol in het WAP-bestuur is zorgdragen voor de organisatie rond de vergaderingen en activiteitenmiddagen. “Er is veel mogelijk terwijl het allemaal vrijwilligerswerk is en dat spreekt mij erg aan!” – aldus Mary.

Tiffany Boersma

Penningmeester

Tiffany Boersma studeerde taalwetenschap en neurowetenschap aan University College Utrecht en University College London. Op dit moment is Tiffany bijna klaar met haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van allomorfen in kinderen met en zonder leesstoornissen. Voor Tiffany is het belangrijk om haar interesse in onderzoek en praktijk te combineren, Dit is dan ook de reden dat zij actief lid is van het WAP.