WAP-Bestuur

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur via info@hetwap.nl

Het WAP heeft een dagelijks bestuur bestaande uit:

Sybren Spit

Voorzitter

Sybren studeerde Nederlands Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds november 2016 doet hij daar zijn promotieonderzoek naar meta-linguïstisch bewustzijn bij kleuters. Daarnaast is hij Face of Science voor de KNAW en schrijft hij regelmatig voor NEMO Kennislink.

Rianne van den Berghe

Penningmeester

Rianne van den Berghe heeft na haar studie Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit van Utrecht de onderzoeksmaster Linguistics afgerond. Zij werkt als AiO aan de Universiteit Utrecht op het L2TOR project, dat erop gericht is een sociale robot te ontwikkelen die jonge kinderen kan helpen bij het leren van een tweede taal.

Iris Broedelet

Secretaris

Iris Broedelet studeerde Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is vooral geïnteresseerd in taalontwikkeling en taalontwikkelingstoornissen. Sinds oktober 2017 doet ze aan de UvA haar promotieonderzoek naar het verband tussen statistisch leren en de ontwikkeling van woordkennis bij kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis. 

Fleur Robbers

Algemeen bestuurslid

Fleur heeft na het behalen van haar bachelors Logopedie aan de Hogeschool Utrecht de studie General Linguistics afgerond aan de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 2006 is zij werkzaam als logopedist en heeft zij klinische ervaring opgedaan in verschillende instellingen. Op dit moment is Fleur werkzaam bij de Koninklijke Kentalis waar zij kinderen behandelt met taalontwikkelingsstoornissen.

Josje Verhagen

Algemeen bestuurslid

Josje Verhagen is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet naar meertaligheid en onderwijs geeft op het gebied van taalverwerving en meertaligheid. Momenteel is ze betrokken bij Project MIND (Meertaligheid in Dagopvang) waar ze onderzoek doet naar de effecten van tweetalige Nederlands-Engelse kinderdagverblijven. Specifiek kijkt ze naar de ontwikkeling van peuters in beide talen en of de verschillen in taalvaardigheid tussen kinderen zijn terug te voeren op verschillen in hun thuistaalsituatie.

Marthe van Nes

Algemeen bestuurslid

Marthe heeft als logopedist, linguïst en docent gewerkt in het Speciaal onderwijs. Diagnostiek en behandeling van kinderen met spraak-taalachterstanden vormden hierbij haar belangrijkste taken. Daarnaast implementeerde ze een taalonderwijsmethode die heeft geleid tot meer effectiviteit in het taalonderwijs. Inmiddels is Marthe met pensioen, maar als WAP-bestuurslid blijft ze betrokken bij academisch onderzoek naar taalverwerving en de toepassing van het onderzoek in de zorg en het onderwijs. Verder is Marthe actief bij de Voorleesexpress in Amsterdam.

Oud bestuursleden

Dit overzicht is bijgewerkt vanaf april 2018

Oud bestuursleden*

Akke de Blauw (voorzitter)
Tiffany Boersma (penningmeester)
Judith Rispens (algemeen bestuurslid)
Marty Oosting (secretaris)

*Bijgewerkt vanaf 2018