Afbeelding (header) via: wereldtosdag.nl

Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is niet makkelijk. Daarom zetten we iedereen die TOS heeft op vrijdag 18 oktober 2019 in het zonnetje. Onder Raising Awareness for Developmental Language Disorders wordt er deze dag internationaal aandacht gevraagd voor TOS. En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS.

Website: Er is een speciale website voor Wereld Tos Dag, met daarop ook een aantal activiteiten die in het kader van Wereld Tos Dag georganiseerd worden. Klik hier om de website te bekijken.