Tijdens de lunch van het WAP-symposium sprak Marthe van Nes met één van de mede-oprichters van het WAP, dr. Gerard Bol.  In 1982 beoogde het Werkverband meer bekendheid te geven aan het vak Psycholinguïstiek en wilde zij de band tussen psycholinguïsten onderling versterken. Gerard sprak waarderend over de voortgang die sinds 1982 in de ontwikkeling van het vakgebied is geboekt. Gebruikten we in de 90-er jaren een uit het Engels vertaalde ‘Reynell-test’ nog serieus als testinstrument, nu is dat ondenkbaar. De credits voor bewerking en normering van de ‘Reynell’ voor het Nederlandse en Vlaamse taalgebied komen vooral toe aan dr. Liesbeth Schlichting.  Verder heeft dr. Ludo Verhoeven  het fenomeen van taalontwikkelingsstoornissen met succes onder de aandacht gebracht van pedagogen en binnen het onderwijs. Degelijke diagnostische instrumenten zijn inmiddels toegevoegd:  GRAMAT, door Gerard zelf ontworpen, samen met Folkert Kuiken. Ook de CELF is sinds enige jaren een belangrijk toetsinstrument voor alle modaliteiten van taalvaardigheid en voor de analyse van vertelvaardigheid hebben we nu onder meer de ‘Frogstory’ en het ‘Busverhaal’. Het Nederlandse niveau van universitair en HBO-onderwijs in taal(ontwikkelings)stoornissen laat zich nu internationaal vergelijken, stelt Gerard. Zelf heeft hij ervaring met de universiteiten in Reading, Newcastle en Manchester en hij noemt het niveau van onderzoek en onderwijs in bijvoorbeeld Utrecht, Groningen, Nijmegen en Amsterdam vergelijkbaar met deze Engelse universiteiten.