Op donderdag 14 januari 2021 organiseert het WAP een online activiteit in het thema Geletterdheid. Wij hopen veel van jullie daar te zien!

De eerste spreker is Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ouders spelen een belangrijke rol bij de vroege geletterde ontwikkeling van kinderen. Veel interventies proberen dan ook via het gezin de geletterde ontwikkeling van met name kinderen in achterstandsposities te verbeteren. In zijn presentatie zal Roel van Steensel ingaan op wat we weten over de effecten van zulke programma’s en inzoomen op één Nederlandse interventie: de VoorleesExpress.

De tweede spreker is Nina Zeevenhooven van de VoorleesExpress. Voorlezen is ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Juist nu hebben ze vrijwilligers extra hard nodig! Ook op afstand kun je kinderen en ouders heel goed ondersteunen. Nina zal ons meer vertellen over de VoorleesExpress, meertaligheid en leesmotivatie. Ook zal ze een workshop interactief voorlezen geven. Aanmelden als vrijwilliger voor de  VoorleesExpress kan hier.

Programma
16.00 – 16.05 Welkom
16.05 – 16.30 Roel van Steensel
16.30 – 16.40 Vragenrondje
16.40 – 16.50 Pauze
16.50 – 17.30 Nina Zeevenhooven
17.30 – 17.45 Vragenrondje en afsluiting afsluiting

Aanmelden is gratis, en kun je doen door een mail te sturen naar info@hetwap.nl. Je krijgt dan vanzelf meer informatie en een link voor de online bijeenkomst toegestuurd.