Op 25 januari 2020 organiseert het WAP haar tweejaarlijks symposium, dit jaar in het thema Taal & het Brein. Vitória Piai (Radboud Universiteit) zal een van de keynotelezingen verzorgen en muziektolk Mirjam Stolk verzorgt het intermezzo. Vijftien onderzoekers op het gebied Taal & het Brein hebben de mogelijkheid tijdens het symposium een (Nederlandstalige) poster over hun onderzoek te presenteren.

Abstracts (in het Nederlands) kunnen tot 25 oktober worden gestuurd naar wapsymposium2020@gmail.com, met het onderwerp “WAP poster 2020”.

De abstracts mogen maximaal 300 woorden lang zijn. Formaat: .doc, voorzien van titel, namen van de auteur(s) en affiliatie(s). Bestandsnaam: NaamEersteAuteur_WAP2020.doc.

Deadline: 25 oktober 2019

Zie ook: https://sites.google.com/rug.nl/wapsymposium2020/home