“Migrantenkind kan op school niet zonder zijn moedertaal!” Dat was de kop van een artikel in het NRC over een interview met Maaike Hajer, een van de keynotesprekers op het komende WAP-symposium. Maaike is medeauteur van de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ voor basisscholen, waarin advies wordt gegeven over het opnemen en onderwijzen van vluchtelingenkinderen in het reguliere basisonderwijs.

In het interview pleit Maaike ervoor de moedertaal als springplank te gebruiken voor het leren van het Nederlands en het opdoen van inhoudelijke kennis. Een kind heeft een aantal jaren nodig om zich het Nederlands goed eigen te maken. Als een migrantenkind alleen in het Nederlands les krijgt, staat het stil in de ontwikkeling. “Stel je voor dat jij nu in een Franse klas zit en moet leren over de koolstofkringloop. Daar weet je wellicht best wat vanaf, maar Franse vaktermen ken je waarschijnlijk niet. Dan is het fijn als de docent een lijstje heeft met vertalingen. Anders wordt de stof onbegrijpelijk.” Daarnaast benadrukt Maaike dat de moedertaal verbonden is met de identiteit van kinderen en belangrijk is voor hun welbevinden: spreken in de eigen taal geeft een gevoel van veiligheid. Bovendien kunnen de Nederlandse klasgenootjes er ook veel van leren als er aandacht wordt geschonken aan de moedertaal van de meertalige leerlingen. In de handreiking staan tal van praktische voorbeelden en tips om meertaligheid op een positieve manier in te zetten in de klas.

Dit advies staat haaks op de huidige visie dat migrantenkinderen alleen in het Nederlands les moeten krijgen om de integratie te bevorderen en zo’n omslag in visie zal niet zonder slag of stoot gaan. Grote kans dat Maaike ons hier op het WAP-symposium in januari 2018 meer over zal vertellen.

Meer lezen?

Lees het volledige interview met Maaike Hajer in het NRC van 19 maart hier.

(Bovenstaande tekst verscheen ook in het WAP-bulletin van juni 2017 en is geschreven door WAP-redacteur Iris Duinmeijer).