TOK staat voor taalontwikkeling van kinderen. Op 13 november 2019 kwamen in Amsterdam op initiatief van Jeannette Schaeffer (UvA) en Elma Blom (UU) zo’n 90 onderzoekers van kindertaal bijeen van Nederlandse en Vlaamse universiteiten, instellingen, hogescholen. Doel van de TOK-dag is kennis te delen over lopend Nederlands onderzoek naar alle aspecten van taalontwikkeling zoals eerste en tweede taalontwikkeling, tweetaligheid, TOS, gebarentaal, dyslexie. Tot 2011 bestond een dergelijk netwerk onder de naam NET (Netwerk Eerste Taalverwerving). Dit netwerk is nu nieuw leven in geblazen.

Lopend onderzoek in Nederland
Op de 1e TOK-dag waren bijdragen te horen vanuit verschillende disciplines. Frank Wijnen (UU) lichtte de rol toe van het herkennen van statistische patronen in het taalverwervingsproces bij het leren onderscheiden van spraakklanken maar ook bij de ontwikkeling van grammatica. Sharon Unsworth (Radboud Universiteit Nijmegen) liet zien hoe bij tweetalige taalontwikkeling naast kwantitatieve ook kwalitatieve aspecten van het taalaanbod een rol spelen. Jolien Faes (Universiteit van Antwerpen) presenteerde de eerste resultaten van de taalontwikkeling van dove kinderen met een hersenimplantaat. Caitlin Meyer (UvA) hield een interessant betoog over de verwerving van rangtelwoorden. Ben Maassen (RUG) tenslotte belichtte de huidige stand van onderzoek naar voorlopers van dyslexie en veelbelovende vroegtijdige interventies bij leesmoeilijkheden.

Belangstelling en TOK 2020
Wie belangstelling heeft en op de hoogte wil blijven van programma en activiteiten kan zich per e-mail opgeven via: secr-taalwetenschap-fgw@uva.nl

In 2020 zal de TOK-dag georganiseerd worden in Nijmegen door de Radboud Universiteit en het MPI. Het WAP zal op deze site evenementen en activiteiten van het netwerk TOK vermelden.