Themamiddag WAP & VKL: Dyslexie en TOS

Datum: vrijdag 26 november, 16:00u – 18:00u
Locatie: Roeterseilandcampus – Gebouw B; zaal: 3.08. Universiteit van Amsterdam

 

Judith Rispens is Hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Judith richt zich in haar onderzoek op verwerving en verwerking van normale en verstoorde taal. Eén van haar onderzoeksinteresses is het grensvlak tussen taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en ontwikkelingsdyslexie bij kinderen.

 

 

 

 

 

Ria Visscher is neurolinguïst, dyslexiespecialist en werkzaam als intern begeleider binnen het primair basis onderwijs. Ria heeft veel ervaring met het begeleiden van leerlingen met dyslexie en kan veel vertellen over de afwegingen die gemaakt moeten worden bij het bepalen van de inzet van dyslexiebehandeling.

 

 

Programma

16:00 – 16:05      Opening
16:05 – 16:35      Judith Rispens: “TOS en dyslexie: co-morbide of een continuüm?”
16:35 – 16:45      Vragen

16.45 – 17:00      Pauze

17:00 – 17:30      Ria Visscher: “Leerlingen met een TOS en dyslexie: wanneer wordt ingezet op de dyslexiebehandeling?”
17:30 – 17:45      Vragen / uitwisselen ervaringen
17:45 –                 Borrel

Indien u graag aanwezig wil zijn op bovenstaande themamiddag dan kunt u een email sturen naar info@hetwap.nl. Wij zien u graag tegemoet de 26e!