Vanwege de coronamaatregelen kon de WAP-themamiddag en ALV op 23 april helaas niet doorgaan. Het bestuur heeft besloten het evenement te verplaatsten naar vrijdag 19 juni, maar dan in online vorm!

Het overkoepelende thema van het WAP in 2020 en 2021 is ‘Geletterdheid’. Jelle Brouwer, PhD-student bij de Rijksuniversiteit Groningen, zal in zijn lezing ingaan op de invloed van geletterdheid op gezond ouder worden.

Vrijdag 19 juni 2020
Online
-16:00 Jelle Brouwer
-17:00 ALV

Het leren van een vreemde taal als innovatieve manier om gezond oud te worden?
Nederland wordt gemiddeld steeds ouder. Deze toegenomen levensverwachting is enerzijds positief. Tegelijkertijd brengt het veel uitdagingen met zich mee in de vorm van cognitieve en/of stemmingsklachten, die geassocieerd zijn met een grotere kans om later dementie te ontwikkelen. Een aantal onderzoeken vond echter dat een leven lang tweetalig zijn mogelijk symptomen van dementie kan uitstellen. Dit komt mogelijk doordat het constant jongleren van meerdere talen het denkvermogen traint, wat een zogenaamde cognitieve reserve opbouwt. Ander onderzoek suggereert dat óók het introduceren van een tweetalige ervaring op latere leeftijd nog cognitieve voordelen kan opleveren. Daarnaast brengen het verbreden van de culturele horizon en het besef dat leren nog altijd kan positieve veranderingen in welzijn met zich mee. In deze lezing zullen de achtergrond, de methode en de verwachtingen van het CogFlex project worden besproken.