Van 11 tot en met 13 mei 2016 werd in Budapest de European Group on Child Language Disorders (EUCLDIS) workshop gehouden. Het was vast niet toevallig dat deze workshop gelijktijdig met het Eurovisie songfestival plaatsvond. Ook EUCLDIS had afgevaardigden uit bijna ieder Europees land en de presentaties waren zeker net zo spectaculair als in Stockholm. De gemene deler tussen de Europeanen op deze conferentie was alleen niet een liefde voor muziek, maar een passie voor TOS-onderzoek.

Op de laatste dag van de workshop presenteerde Rikke Vang Christensen (Denemarken) haar interventie studie genaamd: The Language Mentor Project. Een TOS-interventie waarmee Rikke in oktober 2016 vast start zal gaan. De interventie richt zich op uitbreiding van de woordenschat bij Deense kinderen met een TOS. Belangrijk binnen het project is het mentorschap waarbij oudere kinderen met een TOS mentor worden van jongere kinderen met een TOS. Na afloop sprak ik met Rikke over haar nieuwe project. Hieronder een samenvatting van ons gesprek en het interventieproject.

Kun je The Language Project in drie woorden omschrijven?

Woordenschat interventie, directe groepsinterventie met peer instructie (mentorschap), kwaliteit van leven

Wat maakt dit project anders dan andere interventie studies?

Het Language Mentor project is een interventie dat als doel heeft de woordenschat en kwaliteit van leven van kinderen tussen de 8 en 13 jaar met een TOS te verbeteren. De interventie bestaat uit een half uur systematische woordenschat training die 6 weken lang tweemaal per week in kleine groepen wordt aangeboden. De woordenschattraining bestaat uit verschillende activiteiten die geïnspireerd zijn op andere woordenschatinterventies (zie bijvoorbeeld St. Johns and Vance (2014)). Een belangrijke vernieuwing binnen het language mentor project is dat oudere kinderen met een TOS, mentor worden van jongere kinderen met een TOS (peer instructie). Op deze manier doen de jongere en oudere kinderen met een TOS samen een aantal woordleeractiviteiten. Daarnaast geeft Rikke aan dat woordenschat interventies voor Deense kinderen met een TOS sowieso nog bijna niet voorkomen in Denemarken.  Met haar project hoopt Rikke een interventie initiatief op te zetten dat gericht is op woordenschat leren bij Deense kinderen met TOS tussen de elf en veertien jaar.

Hoe is het project ontstaan?

Rikke vertelt dat ze tijdens haar opleiding Taal-, en Spraaktherapie aan de universiteit van Kopenhagen voor het eerste hoorde van het book buddies project (Juel 1991; 1996). Een interventie waarbij oudere kinderen met leesproblemen jongere kinderen met leesproblemen helpen leren lezen. De resultaten van deze interventie waren positief voor zowel de oudere als de jongere kinderen. Dit idee van mentorschap bleef Rikke achtervolgen en tijdens haar post-doc onderzoek bij oudere Deense kinderen met een TOS (11-14 jaar) realiseerde ze zich dat oudere kinderen met TOS nog steeds veel problemen ondervinden in hun dagelijks leven (bijvoorbeeld: geen vervolgopleiding, werkloosheid, symptomen van depressie en angststoornis). Door oudere kinderen met een TOS als mentor te laten optreden voor jongere kinderen met een TOS, hoopt Rikke ook oudere kinderen te helpen om op die manier hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Rikke Vang Christensen
Rikke heeft de opleiding spraak en taaltherapie aan de Universiteit van Kopenhagen gevolgd. In 2010 promoveerde ze op verledentijdsvorming bij Deense kinderen met een TOS. Momenteel werkt Rikke voornamelijk als taal-, en spraaktherapeute bij Børnekliniken (kinderkliniek) in Kopenhagen, een nationaal instituut dat advies geeft aan peuters met complexe handicaps en hun families. Daarnaast geeft Rikke les en begeleidt ze studenten aan de universiteit van Kopenhagen.

Vanaf oktober 2016 zal Rikke als post-doc onderzoekster terugkeren aan de universiteit van Kopenhagen om zich volledig te richten op de Language Mentor interventiestudie. Voor het Language Mentor project ontving Rike een beurs van The Health Foundation (Helsefonden) en De afdeling Noorse studies en linguïstiek van de Universiteit van Kopenhagen.

Meer info:

Voor meer informatie over het Language Mentor project kun je contact opnemen met Rikke: rikkec@hum.ku.dk

Verder lezen:

Juel, C. (1991). Cross-age tutoring between student athletes and at-risk children. The Reading Teacher, 45, 178-186.

Juel, C. (1996). What makes literacy tutoring effective? Reading Research Quarterly, 31(3), 268-289.

St. John, P. & Vance, M. (2014). Evaluation of a principled approach to vocabulary learning in mainstream classes. Child Language and Teaching Therapy, 30, 255-271.