Photo (header) by Suad Kamardeen on Unsplash

Op 22 maart 2019 wordt Judith Rispens (WAP-bestuurslid) benoemd tot Hoogleraar Nederlandse Taalkunde. Ter gelegenheid van deze benoeming spreekt zij om 16:00 de rede getiteld: “Talent voor Taal?” uit.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. ir. K.I.J. Maex.

Locatie: Aula Universiteit van Amsterdam (ingang Singel 411, hoek Spui).

Lees hier meer over Judith haar benoeming tot hoogleraar.