Taal en het brein is het nieuwe WAP-thema voor de komende anderhalf jaar! Taal en het brein staat centraal in alle activiteiten tot en met het eerstvolgende WAP-symposium dat gepland is voor januari 2020.

Het WAP en de psycholinguïstiek
Vanaf de oprichting in 1982 draait het WAP om psycholinguïstiek, indertijd breed opgevat als ‘toegepaste taalwetenschap’, met als doel een brug te slaan tussen taalonderzoek en de praktijk. Ons ledenbestand is inmiddels divers, leden zijn linguïsten, logopedisten, pedagogen, psychologen en mensen werkzaam in het onderwijs, kortom allen professionals in zorg en onderwijs, zowel wat betreft onderzoek als de praktijk.

Ontwikkelingen binnen de psycholinguïstiek
Sinds 1982 heeft het begrip psycholinguistiek zich zowel verbreed als toegespitst. Onder psycholinguistiek verstaan we de studie die zich bezighoudt met de cognitieve en linguïstische processen die ten grondslag liggen aan natuurlijke taal en taalgedrag. Om deze processen te onderzoeken worden offline- en onlinemethodes toegepast.

Een specifiek onderdeel van de psycholinguistiek is de neurolinguïstiek die zich bezighoudt met de verwerking en verwerving van taal in de hersenen en de cognitieve processen die hieraan ten grondslag liggen. Ook taalstoornissen behoren hiertoe. Juist door de snelle en diverse ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van de psycholinguistiek en de bijbehorende onderzoeksmethoden en ook therapieën leent het nieuwe WAP-thema zich goed als focus voor de komende anderhalf jaar.

Kortom Taal en het breinis actueel en er zijn vele ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en toepassingen gaande. Dat maakt het tot een veelzijdig en boeiend thema. Hopelijk met uiteindelijk net zo’n succesvol symposium als de vorige WAP-thema’s bleken te zijn (2015: Vertelvaardigheid; 2018 Verschillend Taalvaardig). Taal en het brein zal breed opgepakt worden, zowel zorg als onderwijs omvatten en zowel kinderen als adolescenten en volwassenen. Een eerste activiteit is een themamiddag in september, houd voor nadere informatie de agenda op de website in de gaten!

Symposiumcommissie
Dit najaar zal de nieuwe symposiumcommissie worden samengesteld. Mocht iemand belangstelling hebben voor een van de vele taken die zich voordoen bij de organisatie van een dergelijk evenement, maak dat dan alsjeblieft kenbaar aan ons.

Het WAP-bestuur, Rianne van den Berghe, Akke de Blauw, Marthe van Nes, Judith Rispens en Sybren Spit