“Helpen jullie mee samen soep maken?” Met die woorden wordt tijdens de lunch van het WAP-symposium onze nieuwsgierigheid gewekt en worden we naar de Springlab Beweegvloer geleid. Stilzitten is het nieuwe roken en dit begint al in de kinderjaren. Daarnaast leren kinderen beter door te ervaren met hun hele lichaam (“embodied learning”). Vanuit deze gedachten heeft Springlab hun beweegvloer ontwikkeld. Met behulp van de beweegvloer leren peuters onder andere taal en rekenen, terwijl ze bewegen.

Lopend, stampend en springend ging onze redactie aan de slag, om een lekkere pan soep te bereiden én om een betere indruk te krijgen van de beweegvloer. Daarnaast spraken we met Ant Schlooz van Springlab voor meer achtergrondinformatie en de manier waarop taal gestimuleerd wordt in de spellen.

Op de foto links: Linda in actie op de beweegvloer tijdens het WAP-symposium.

Het ontstaan
80% van de peuters in de kinderopvang beweegt te weinig. Op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zijn veel activiteiten statisch, zoals eten aan tafel en zitten in de kring. Maar ook veel vormen van spel, zoals kleien, kleuren en puzzelen gebeuren zittend. De mensen van Springlab hebben op basis van onderzoek van de Haagse Hogeschool en in samenwerking met bewegingswetenschappers en pedagogisch experts een techniek ontwikkeld die leren combineert met bewegen.

Het product
De beweegvloer bestaat uit een beamer, de beweegvloer zelf en een tablet voor de bediening. Het huidige spelaanbod is ontwikkeld om aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van peuters (2-4 jaar). Springlab is momenteel ook bezig met het ontwikkelen van spellen voor kleuters (4-6 jaar). Op dit moment zijn er negen spellen, waarbij aan verschillende ontwikkelingsdoelen wordt gewerkt, zoals rekenen, begrip van de wereld en creativiteit & expressie. Eén spel duurt een half uur en is bedoeld voor maximaal zes kinderen tegelijk. De pedagogisch medewerker leidt het spel via de tablet en doet zelf ook mee.

De kosten voor de aanschaf van het product en voor licenties gedurende 1 jaar zijn €5999,-. Dit bedrag is inclusief het trainen van personeel en een coach die regelmatig op locatie komt voor ondersteuning.

De beweegvloer en taal
Omdat wij WAP’ers natuurlijk met name geïnteresseerd zijn in taal, hebben we in onze beoordeling erop gelet in hoeverre de beweegvloer bijdraagt aan de talige en communicatieve ontwikkeling. Bij vijf van de negen spellen is aangegeven dat taal één van de belangrijkste ontwikkelingsdoelen is. Bij deze spellen worden woorden aangeboden passend bij de thema’s van Uk & Puk (een methode voor de kinderopvang van uitgeverij Zwijsen). Behalve woordbegrip komen in de spellen ook taalvaardigheden als opdrachten begrijpen, begrippen categoriseren (bijv. “wat hoort er wel en niet bij groente?”) en beginnende geletterdheid aan bod. Ant vertelt dat gebruikers hebben ervaren dat de spellen ook taalproductie uitlokken. Kinderen laten tijdens en na het spelen op de beweegvloer woorden horen die ze niet eerder gebruikten. Verder zien gebruikers interactie ontstaan tussen de kinderen tijdens het spelen op de beweegvloer.

De beoordeling
De vormgeving en het interactieve karakter van de spellen zijn aantrekkelijk en nodigen uit tot meedoen. De hoge spreekstem zal kinderen aanspreken. Ook zijn de gekozen woorden relevant en passen goed bij het taalniveau van peuters. De uitleg en instructies volgen elkaar echter in rap tempo op en het spreektempo ligt hoog. De instructie duurt lang waardoor het lang duurt voordat je in actie kunt komen, terwijl je (als volwassene tenminste) al ziet wat de bedoeling is.

Als ik de beweegvloer beoordeel met mijn bril als logopedist op een vroegbehandeling TOS, vind ik het taalniveau en het spreektempo te hoog liggen. Verder dragen de spellen op taalgebied in principe alleen bij aan het vergroten van het taalbegrip. Er wordt geen taal uitgelokt en daar worden ook geen tips voor gegeven. Al kan ik me inderdaad voorstellen dat er spontane taal en ook interactie tussen de kinderen zal ontstaan tijdens het spelen van de spellen. Als logopedist of pedagogisch behandelaar zou je zelf doelwoorden of doelzinnen kunnen uitlokken, maar dit zit helaas niet in het programma.

Conclusie
Als kant-en-klaar product lijkt de beweegvloer me aantrekkelijk voor reguliere kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, omdat het verschillende ontwikkelingsdomeinen stimuleert en weinig voorbereidingstijd vergt. Persoonlijk zou ik echter kiezen voor goedkopere beweegactiviteiten zoals dansen of gymmen. Met je eigen expertise kun je deze activiteiten koppelen aan een thema en zo verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren. De bespaarde €5999,- kun je vervolgens aan andere zaken besteden, of aan heel wat pannen echte soep.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.springlab.nl voor meer informatie. Hier kun je ook tips opvragen om meer te bewegen in je kinderopvang.

Bron afbeeldingen: www.springlab.nl