Geletterdheid en de maatschappij (15:50 – 16:20)

Nina Spanjer en Saskia ten Houten (Stichting Lezen en Schrijven) – Voor jou en je kind!

Hoe zet je samen met laaggeletterde ouders in op de taalverwerving van het kind? En hoe vergroot je de ouderbetrokkenheid op school?Nina Spanjer en Saskia ten Houten – Adviseurs Gezin en Preventie bij Stichting Lezen en Schrijven – vertellen je in een halfuurtje hoe de cursus Voor jou en je kind! eruit ziet, waar en hoe het ingezet kan worden en geven concrete voorbeelden uit de praktijk.
Voor jou en je Kind! is een cursus – die momenteel wordt getoetst op effectiviteit – voor laaggeletterde ouders van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool. De cursus bestaat uit ten minste zes bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten werken we met themaboekjes die aansluiten bij ouder en kind. In de boekjes voor ouders van kinderen van 2-5 jaar leren ouders de taalverwerving van hun kind te stimuleren. Bijvoorbeeld door te leren hoe je de taal van je kind kan verbeteren of vragen kan stellen, zodat de taalverwerving wordt gestimuleerd. De boekjes van 6-12 jaar richten zich op het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ze leren over rapporten en het voeren van oudergesprekken. En hoe je je kind kan ondersteunen bij het schoolwerk. De materialen zijn tijdens de workshop in te zien.

Jiska Goudriaan (VoorleesExpress) – Taalontwikkeling dankzij de VoorleesExpress

Wereldwijd zijn er meer meertaligen dan ééntaligen en in Amsterdam is dit ook zeker het geval. Een goede taalbeheersing is dé sleutel om goed mee te kunnen draaien in de klas, maar ook in de gehele maatschappij. Bij de VoorleesExpress ondersteunen wij gezinnen die niet de middelen of kennis hebben om te werken aan de taalontwikkeling. Een vrijwilliger start een voorleestraject om het taalaanbod, taalplezier en taalvertrouwen binnen het huis te vergroten. Zij komen thuis bij de gezinnen en krijgen een kijkje in het leven, de cultuur en de dynamiek van het gezin. Waar lopen zij tegenaan? Welke drempels ervaren zij bij het werken aan de taal? Wat zijn moeilijkheden tijdens het traject en welke signalen vangen zij op? Ontdek de ervaringen van onze vrijwilligers en leer over de visie van de VoorleesExpress.

Bart Siekman (ITTA, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling)– Gezinsaanpak bij het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid Deze sessie zit helaas al vol

Kinderen van laagtaalvaardige ouders hebben een grotere kans om zelf taalproblemen te krijgen, waardoor er een cyclus van laaggeletterdheid kan ontstaan. De gezinsaanpak laaggeletterdheid zoals deze door de Koninklijke Bibliotheek is uitgerold, is erop gericht deze cyclus te doorbreken. Dit kan bereikt worden door ouders te ondersteunen in hun cruciale rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen, maar ook door hen naar passend aanbod te begeleiden. In de afgelopen 1,5 jaar zijn 110 bibliotheken vanuit het project Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders aan de slag gegaan met het ontwikkelen en verbeteren van hun gezinsaanpak. Het ITTA onderzocht de resultaten en inzichten van 82 bibliotheken en destilleerde zeven kerningrediënten voor een succesvolle gezinsaanpak: behoefte van ouders in beeld hebben, sleutelpersonen, activerend aanbod, impactmeting, interne en externe samenwerking, en borging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in deze lezing dieper in op de succesfactoren en wat dit vraagt voor bibliotheken en andere samenwerkingspartners.