Programma

Prof. dr. Elise de Bree (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Sible Andringa (Universiteit van Amsterdam) zullen de keynotelezingen verzorgen.

Er zijn 16 parallelsessies in de thema’s:

Het volledige programmaboekje vindt u hier

Programma

09:15 – 09:45

Registratie en ontvangst met koffie/thee (7e verdieping)

09:45 – 09:55

Welkomstwoord en mededelingen (WAP-symposium commissie)

09:55 – 10:20

Opening

10:20 – 11:00

Plenaire lezing door prof. dr. Elise de Bree
Thema’s rond dyslexie, technisch lezen en spellen

11:00 – 11:25

Koffie- en theepauze (7e verdieping)

11:30 – 12:00

Parallelle sessie 1: Geletterdheid en educatie

12:05 – 12:35

Parallelle sessie 2: Geletterdheid en de klinische praktijk

12:35 – 13:50

Lunch en posterpresentaties (7e verdieping)

13:45 – 14:15

Intermezzo

14:15 – 14:25

Maarten Lammers, OBA School

14:25 – 14:45

Presentatie jong talent: Sascha Couvee

14:45 – 15:10

Koffie- en theepauze, en posterpresentaties (7e verdieping)

15:15 – 15:45

Parallelle sessie 3: Geletterdheid en meertaligheid

15:50 – 16:20

Parallelle sessie 4: Geletterdheid in de maatschappij

16:25 – 16:55

Plenaire afsluiting door prof. dr. Sible Andringa
Hoe leer je taal, als je leert lezen?

16:55 – 17:00

Afsluiting

17:00 – 18:00

Mogelijkheid tot een drankje aan de bar


Blokkenschema parallelsessies

Theaterzaal

Forumzaal

Prinsenzaal

Keizerszaal

Geletterdheid
en educatie

11:30 – 12:00

Folkert Kuiken

Het belang van woordenschat voor een goede leesvaardigheid

Eliane Segers

Geletterdheid in een digitale wereld

Ruben Fukkink

Werken aan de taalontwikkeling in de kinderopvang

Christel Dood

Leesvaardigheid en leesmotivatie in het vo: de rol van de leraar

Geletterdheid
en de klinische praktijk

12:05 – 12:35

Judith Rispens

Geletterdheid bij kinderen met TOS en dyslexie: een wetenschappelijke reflectie

Loes Wauters

Geletterdheid bij dove en slechthorende lezers

Evelien Krikhaar

Samenwerking tussen onderwijs en zorg bij ernstige leesproblemen en dyslexie

Patrick Snellings

Gamend letter-klankparen leren om leesproblemen te voorkomen

Geletterdheid
en meertaligheid

15:15 – 15:45

Liza van den Bosch

Talige diversiteit bij beginnende lezers

Suzanne Dekker & Joana Duarte

Troef of trend? Meertaligheid in het onderwijs

Rianne van den Berghe

Een meertalige voorleesrobot om thuistalen de klas in te halen

Kimberley Mulder & Marieke Adams

De weg naar geletterdheid: hobbels en succesverhalen van volwasseneducatie

Geletterdheid
in de maatschappij

15:50 – 16:20

Bart Siekman (ITTA)

Gezinsaanpak bij het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid

Stichting Lezen en Schrijven

Voor jou en je kind!

 

VoorleesExpress

Taalontwikkeling dankzij de VoorleesExpress

 

Accreditatie voor het symposium Geletterdheid is aangevraagd.