Voor het ORWELL-project (ORal and Written English Language Learning) zijn we op zoek naar BA- en MA-studenten. Binnen ORWELL doen we onderzoek naar Engelse taalverwerving door Nederlandse basisschoolleerlingen. Dit is een longitudinaal onderzoek: in 2019 testen we voor het derde achtereenvolgende jaar. Groep 8 is dan aan de beurt. We beginnen in januari 2019 met de dataverzameling en deze loopt tot juni 2019.

Je kunt stage lopen of je scriptie schrijven bij Judith Rispens (J.E.Rispens@uva.nl) of bij mij – Margreet van Koert – (M.J.H.vanKoert@uva.nl).

Voor meer informatie: zie onze flyer