Op zaterdag 20 januari vond het tweejaarlijkse WAP-symposium plaats, op de vertrouwde locatie en weer in goede samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan de Oosterdokskade. Leidraad van dit Symposium was diversiteit, wat als belangrijkste ‘topic’ naar voren kwam uit de enquête onder deelnemers van het Symposium VertelVaardig in 2015. De nu actieve Symposiumcommissie heeft haar missie gevat in het thema: Verschillend Taalvaardig: Diagnostiek & Didactiek

Centraal in het programma stonden de twee keynotesprekers, dr. Elma Blom en prof. dr. Maaike Hajer. De presentatie van Elma Blom richtte zich op het belang en de mogelijkheden van differentiaaldiagnostiek bij onderzoek naar taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Maaike Hajer sprak over taalbeleid voor meertaligheid.  Zowel in de ochtend als in de middag vonden parallelsessies plaats, verdeeld over vier stromingen:Differentiaaldiagnostiek, Het leren van een tweede taal, Verschillen in de klas en Schoolsucces

Ondanks kou en gladheid kwamen er ongeveer 200 mensen vanuit het hele land naar Amsterdam om het symposium bij te wonen.  

De deelnemers kwamen voornamelijk uit de werkvelden ‘onderwijs’ en ‘zorg’. Een kleine 10% van de bezoekers vertegenwoordigden onderzoeks- en beleidsorganisaties.  De doelstelling van het WAP: het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk, lijkt bij de doelgroepen goed over te komen. Een (weer) functionerende website, die ongelukkigerwijs halverwege het vorig jaar ineens ‘gehackt’ bleek, helpt natuurlijk ook.

Feestelijke toets op deze dag was de viering van het 7e lustrum van het WAP. De aanwezigen kregen een feesthoedje uitgereikt en WAP-voorzitter Akke de Blauw en commissievoorzitter Iris Duinmeijer onderwierpen het publiek aan een kleine kennisquiz (hoedje op, hoedje af) over de 35 jaren van het WAP-bestaan. Sybren Spit was de onomstreden winnaar van de quiz.  Een goed begin voor een aspirantbestuurslid van het WAP.

Keynote

Keynotespreker dr. Elma Blom betrad vervolgens het podium. Blom presenteerde de huidige inzichten omtrent de verschillen en overeenkomsten in taalproblemen door TOS en meertaligheid. Voor een inhoudelijke samenvatting van deze lezing, lees de reportage over Differentiaaldiagnostiek vanuit de WAP -redactie.

Na de eerste keynotespreker was er een korte pauze om te netwerken, een kopje koffie of thee te drinken en de posterpresentaties te bekijken. De pauze werd gevolgd door de eerste ronde palallelsessies. De belangstelling voor deze presentaties van een half uur was evenredig verdeeld, zodat eenieder kon aansluiten bij de sessie van zijn of haar voorkeur.

Vrolijke noot

Na de lunch was het even écht lachen met Ronald Snijders. U en ik, wij komen er niet op, maar je kunt ook een alfabet opstellen naar frequentie van voorkomen. Jammer voor de ‘q’, die komt dan achteraan, op 26 – ondanks ‘kukeleku’-  maar de  ‘i’  komt dan weer op 5, mét stip. Een zaal vol spraak- en taalkundigen, Ronald legde ze helemaal in een deuk.

U en ik, wij komen er niet op, maar je kunt ook een alfabet opstellen naar frequentie van voorkomen

Prof. Dr. Maaike Hajer was de volgende keynotespreker. Zij sprak vanuit het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers. Een warm pleidooi voor meer expertise in taalonderwijs, juist gedurende de eerste opvangfase van meertalige nieuwkomers. Dat schept veiligheid en een snellere groei in de nieuwe taal vanuit een dagelijkse, concrete context naar een meer cognitieve beleving en beheersing van ‘schooltaal’.  Het ideaal ogende Zweedse voorbeeld is een doel om na te streven. Ook naar aanleiding van Hajer’s presentatie ontspon zich een levendige discussie met de zaal. Na de lezing van Maaike Hajer verdeelden alle bezoekers zich weer over de parallelsessies.

WAP-scriptieprijs

Tegen het einde van de dag werd de WAP-scriptieprijs uitgereikt. Brigitta Keij (Koninklijke Auris Groep) en Josje Verhagen (Universiteit Utrecht) presenteerden het juryrapport. Zij vormden, samen met Judith Rispens (Universiteit van Amsterdam) de jury voor deze scriptieprijs. Van de 7 ingestuurde scripties, alle van hoge kwaliteit, kwamen er 3 op een short-list. De winnares, Amélie la Roi, afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, mocht haar onderzoek en de resultaten presenteren aan een aandachtig publiek. De jury roemde de psycholinguïstische methodes voor haar onderzoek. Ook het onderwerp: ‘Het gebruik van contextinformatie bij de verwerking van letterlijke en idiomatische taal in het ouder wordende brein’, werd origineel en zeer relevant bevonden. Klik hier om de uitreiking van de prijs en het praatje van Amélie terug te kijken.

Van de 7 ingestuurde scripties, alle van hoge kwaliteit, kwamen er 3 op een short-list.

De uitsmijter van de dag werd verzorgd door Henk Noorland, docent aan het NITT.  Samen met zijn combo/ koor van nieuwkomers bracht hij een lied over Nederland ten gehore, waar geen woord van gelogen was. Sterker, de tekst ontroerde en de zaal swingde mee.

Camille sloot de dag af, even na half vijf.  Hij dankte alle medewerkers, vrijwilligers en deelnemers voor het welslagen van dit symposium en nodigde de aanwezigen uit voor een borrel in de foyer.  De take-home-message gebruikte hij voor de boodschap:zeker en vast, over twee jaar doen we het weer.

Klik hier voor een beeldreportage van de dag.