WAP-scriptieprijs

In 2015 is een WAP-scriptieprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt tijdens het WAP-Symposium.
De winnaar ontvangt 100,- euro plus een jaar lang gratis lidmaatschap van het WAP. Een presentatie van de scriptie op het Symposium behoort ook tot het voorrecht van de winnaar.

In aanmerking komen scripties op het gebied van taalonderzoek en taalpraktijk, die geschreven zijn als voltooiing van een HBO- of universitaire studie aan een Nederlandse onderwijsinstelling.  Bij de jury zal de bijdrage van de scriptie aan de brugfunctie tussen wetenschap en praktijk zwaar wegen.  In de jury nemen in principe een klinisch linguïst en een psycholinguïst plaats, aangevuld met iemand uit de praktijk of  uit de redactie van het Nieuwsbulletin van het WAP.

De eerste WAP-scriptieprijs is inmiddels uitgereikt aan Lindy Geerdink bij gelegenheid van het WAP-symposium VertelVaardig op 28 november 2015. De titel van haar winnende scriptie luidde: ‘Een statische en dynamische weergave van acties en de invloed van semantische categorieën bij patiënten met afasie’.

Voor de scriptieprijs, die bij het WAP-Symposium in januari 2018 zal worden uitgereikt,  kunnen tot 1 november 2017 scripties worden ingestuurd.  Meld deze aan bij Judith Rispens door te mailen naar info@hetwap.nl.