De WAG (Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen) bestaat 50 jaar! Om dit te vieren organiseert het NIP met de WAG op 1 oktober 2021 een jubileumcongres.
In de aanloop naar dit congres worden er twee webinars gehouden.

Het eerste webinar gaat over pragmatiek bij dove en slechthorende kinderen/jeugdigen. Het webinar wordt gegeven door Dr. Amy Szarkowski. Pragmatiek is lange tijd een onderbelicht onderwerp gebleven. De vaardigheid om taal te gebruiken binnen een sociale context en in relaties met anderen is cruciaal voor de ontwikkeling, het leren en het welzijn van kinderen en jeugdigen. Amy Swarkowski is een van de editors van het special issue over pragmatiek bij dove en slechthorende kinderen/jeugdigen dat afgelopen oktober is verschenen in Pediatrics.
Zij gaat tijdens het webinar in op recente onderzoeksbevindingen en aanbevelingen doen voor interventie.

Over de spreker
Dr. Amy Szarkowski, is een psycholoog en directeur van The Institute and The Clinic at the Children’s Center for Communication/Beverly School for the Deaf. Ook is zij verbonden aan Boston Children’s Hospital, Gallaudet University, Endicott College en Harvard Medical School.

Datum
Donderdag 25 februari van 20:00 – 21:00 uur.

Engelstalig
Dit webinar is Engelstalig.

Terugkijken
Het webinar is na afloop door NIP-leden terug te kijken via psynip.nl/webinars

Aanmelden
Dit webinar is gratis toegankelijk voor NIP-leden en niet-leden. Een paar uur voorafgaand aan het webinar, krijg je de link toegezonden via het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Inschrijven kan via onderstaande blauwe button, (even naar de site hierboven gaan / TB) daarin kunt u tevens aangeven of u gebruik wilt maken van een NGT tolk.

Klik hier om je aan te melden