Op vrijdag 2 november organiseert het WAP een themamiddag over taal en het brein. De middag wordt geopend met een lezing van Petra van Alphen, getiteld: “De verwerking van taal in het brein van jonge kinderen met een TOS m.b.v. EEG en eye-tracking”. De lezing wordt gevolgd door een rondleiding in het taallab van de Universiteit van Amsterdam en een borrel. Een mooi programma dus!

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan info@hetwap.nl of door het aanmeldformulier (onderaan deze pagina) in te vullen.

Programma:

16:15u lezing door Petra van Alphen (zie abstract hieronder)

17:00u vragen & discussie

17:30u rondleiding door het taallab en borrel

Kosten: deelname voor WAP-leden en studenten is gratis. Niet WAP-leden betalen 5 euro (NB. Niet WAP-leden kunnen zich op de themamiddag aanmelden als WAP-lid en ontvangen dan de 5 euro inschrijfkosten weer terug).

Aanmelden voor themamiddag: stuur een mailtje aan info@hetwap.nl of vul onderstaand aanmeldformulier in.

Locatie: Universiteit van Amsterdam,
PC Hoofthuis, lokaal 1.04
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam

—-

 

De verwerking van taal in het brein van jonge kinderen met een TOS m.b.v. EEG en eye-tracking

Een groot deel van de jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die behandeling krijgen binnen de 3e-lijns zorg, heeft een laag woordbegrip en zinsbegrip. Het taalbegrip wordt in de praktijk standaard gemeten door middel van taaltesten. Het nadeel van een taaltest is dat deze wel informatie geeft over wat een kind wel of (nog) niet kan, maar geen inzicht geeft in de manier of snelheid waarmee het proces van herkenning verloopt. Moderne onderzoekstechnieken, zoals EEG en eye-tracking, bieden de mogelijkheid om te meten wat er in de hersenen van TOS kinderen gebeurt tijdens de verwerking van (gesproken) woorden en zinnen.

In deze lezing/workshop bespreek ik de meest recente wetenschappelijke resultaten op het gebied van gesproken woord- en zinsherkenning bij jonge kinderen met een TOS. Hierbij ligt de focus op een aantal onderzoeksprojecten bij peuters en kleuters met een TOS, die recent binnen Kentalis (i.s.m. de Radboud Universiteit) zijn uitgevoerd. Er zal niet alleen aandacht worden besteed aan onderzoeksvragen en resultaten, maar ook aan de gebruikte onderzoekstechnieken.

Er zal ruim tijd zijn voor vragen en discussie. Daarnaast zal er ook tijd zijn voor gezamenlijke reflectie over wat deze resultaten nu betekenen voor de praktijk. Aansluitend wordt er een tour door het UvA onderzoekslab verzorgd waarbij EEG- en eye-trackingapparatuur wordt uitgelegd.

Petra van Alphen is opgeleid als foneticus en als psycholinguïst. Zij heeft meer dan 10 jaar onderzoek gedaan bij de UU, UvA en het MPI voor Psycholinguïstiek en is nu ruim 6 jaar werkzaam als senior onderzoeker bij Kentalis. Hier doet zij zowel wetenschappelijk onderzoek als meer praktijkgericht onderzoek op het gebied van TOS, met name bij peuters en kleuters die worden behandeld binnen de 3e-lijns zorg.

Aanmelden WAP-themamiddag

Lidmaatschap

6 + 14 =