WAP-scriptieprijs
Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) heeft als doel een brug te slaan tussen praktijk en wetenschappelijk onderzoek. In 2015 is een WAP-scriptieprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt tijdens het WAP-symposium.

Wat is de prijs?
De winnaar ontvangt 100,- Euro plus een jaar lang gratis lidmaatschap van het WAP. Een presentatie van de scriptie op het Symposium op 25 januari 2020 (en een gratis toegangsbewijs voor dat symposium) behoort ook tot het voorrecht van de winnaar.

Voor wie?
In aanmerking komen scripties op het gebied van taalonderzoek en taalpraktijk, die geschreven zijn als voltooiing van een HBO- of universitaire studie aan een Nederlandse onderwijsinstelling.  Bij de jury zal de bijdrage van de scriptie aan de brugfunctie van het WAP tussen wetenschap en praktijk zwaar wegen.  In de jury nemen in principe een klinisch linguïst en een psycholinguïst plaats, aangevuld met iemand uit de praktijk of uit de redactie van het WAP-Bulletin. Je scriptie is beoordeeld tussen november 2017 en november 2019.

Winnaars tot nu toe:
2015: Lindy Geerdink (Universiteit Groningen): Een statische en dynamische weergave van acties en de invloed van semantische categorieën bij patiënten met afasie

2017: Amélie la Roi (Universiteit Groningen): Het gebruik van context informatie bij de verwerking van letterlijke en idiomatische taal in het ouder wordende brein

Kijk hier voor meer informatie over deze winnende scripties.

Hoe doe ik mee?
Stuur een Nederlandstalige samenvatting (max 1 A4) van je scriptie, samen met een pdf van je hele scriptie op naar: info@hetwap.nl t.a.v. scriptieprijs WAP. Let op: op basis van je samenvatting zal een eerste selectie worden gemaakt. De beoordeling van de shortlist zal gebeuren op basis van je scriptie. Je kunt tot 15 november 2019 je scriptie en je samenvatting inzenden. Stuur ook een bewijs van beoordeling mee.