PROEP VOOR AVT-ANÉLA DISSERTATIEPRIJS 2020 – DEADLINE OPGESCHOVEN NAAR 1 SEPTEMBER

De Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (ANéLA) reiken jaarlijks een prijs uit voor een dissertatie op het gebied van de taalwetenschap. Ook dit jaar zal er weer een AVT/ANéLA-dissertatieprijs worden uitgereikt. Voor de AVT/AnéLA dissertatieprijs 2020 komen in aanmerking alle dissertaties verdedigd tussen 16 juli 2019 en 15 juli 2020.

Wij nodigen u uit om (gemotiveerde) voordrachten te doen voor kandidaten voor de prijs. De voordrachten dienen uiterlijk 1 september 2020 te worden ingediend. Dit kan online:

https://anela.nl/prijzen/dissertatieprijs/voordracht/

Het reglement van de AVT/Anéla dissertatieprijs vindt u op:

https://anela.nl/prijzen/dissertatieprijs/reglement-dissertatieprijs/

Secretaris van de jury is dr. Jorrig Vogels (namens het AVT-bestuur). De tweede secretaris is dr. Paz González (namens het ANéLA-bestuur). Voor meer informatie over de AVT/ANéLA-dissertatieprijs 2020 kunt u contact opnemen met Jorrig (j.vogels@rug.nl) of Paz (P.Gonzalez@hum.leidenuniv.nl).