Het is weer zover: u kunt weer masterscripties voordragen voor de Anéla/VIOT-scriptieprijs. De winnaar van de scriptieprijs krijgt naast de roem een bedrag van 500 euro. Daarnaast moedigen we auteurs van scripties ten sterkste aan een bewerking van hun scriptie in te dienen bij DuJAL of Tijdschrift voor Taalbeheersing.

Indiening

U kunt scripties voordragen via een formulier dat op de volgende webpagina te downloaden is: https://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/. Op dat formulier staat ook vermeld welke documenten u zeker moet aanleveren. Voorgedragen scripties moeten geschreven zijn in het collegejaar 2021-2022 en ook in dat collegejaar aan een Nederlands of Belgisch instituut voor hoger onderwijs goedgekeurd zijn. De uiterste inleverdatum voor dit jaar is zondag 15 januari 2023 vrijdag 3 februari 2023 (scripties kunnen dus ook nog op die dag worden ingeleverd).

Ieder Anéla- en/of VIOT-lid kan maximaal twee scripties voordragen. Dat kunnen scripties zijn die u zelf begeleid hebt, maar het kunnen ook producten zijn die u bijvoorbeeld als tweede lezer beoordeeld hebt. Het reglement is te downloaden via https://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/ (bij ‘Oproep scriptieprijs 2022’). In principe vragen we de begeleider/indiener van de winnende scriptie om als voorzitter van de volgende jury op te treden.

Om praktische redenen komen alleen Nederlandstalige en Engelstalige scripties in aanmerking. Aan scripties geschreven voor een researchmaster stellen we andere eisen, omdat de student daaraan meer tijd heeft kunnen besteden.

Beoordeling

Een driekoppige jury beoordeelt de scripties. Bij de samenstelling van de jury streven we naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging: zowel de werkgebieden van Anéla als die van VIOT worden gerepresenteerd, en zowel Belgische als Nederlandse academici zetelen in de jury.

Prijsuitreiking

Uit de aangemelde scripties selecteren we drie tot vijf genomineerde scripties. De jury maakt vervolgens minimaal vier weken voor de jaarlijkse Anéla/VIOT-juniorendag de namen van maximaal vijf genomineerden bekend aan het Anéla- en het VIOT-bestuur. De genomineerden worden vervolgens geacht op de Anéla/VIOT-juniorendag een voordracht over hun scriptieonderzoek te houden. Welke scriptie uiteindelijk de scriptieprijs wint, maken we eveneens tijdens de Juniorendag bekend. Die zal op vrijdag 28 april 2023 plaatsvinden, en wel aan de KU Leuven campus Antwerpen-Sint-Jacob (Sint-Jacobsmarkt 49, 2000 Antwerpen).

Indienen bij Anéla/VIOT-juniorendag

We raden jullie hoe dan ook aan een abstract in te dienen voor een presentatie op de Anéla/VIOT- juniorendag. Zo nemen we abstracts sowieso mee in de beoordeling voor de Juniorendag.

We hopen op veel mooie inzendingen over de volle breedte van de toegepaste taalwetenschap! Voor vragen kunt u contact opnemen met b.vertommen@uu.nl.

Bram Vertommen en Audrey Rousse-Malpat, secretarissen Anéla/VIOT-scriptieprijs