Marthe van Nes

Marthe van Nes

WAP-bestuurslid sinds 2015

Sinds begin dit jaar maak ik geen deel meer uit van het WAP-Bestuur.

De snelle ontwikkelingen in het vakgebied houd ik niet meer bij, met mijn leeftijd als excuus. Ik kijk terug op twee actieve periodes binnen het WAP. Rond de eeuwwisseling als lid van de Aktiviteitencommissie, samen met José Coenen en Gertje de Wijckersloot. Sinds 2015 als lid van het WAP-Bestuur. Aan beide periodes koester ik fijne en vrolijke herinneringen. Enthousiasme en ‘zendingsdrang’ voor het vakgebied, maar ook collegiale betrokkenheid en inspiratie met mooie evenementen als resultaat. Aan alle WAP-pers, leden, mede-commissieleden en toehoorders, zeg ik hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen.   

Van het huidige Bestuur ontving ik als dank een mooi uitgegeven bundel van Koos Dijksterhuis: ‘De zwarte specht’. Koos Dijksterhuis is een ontdekking voor me. Hij beschrijft deze ‘woody woodpecker’ alsof je hem hoort en zomaar kunt spotten…! Mooi kado, dank.

Marthe van Nes

Amsterdam, april 2021