De getallen zijn benaderingen van de aantallen patiënten/cliënten of consulten in de genoemde periode.

Onderwijs     Koninklijke Kentalis │ Expertise Centrum Uniek │ S.B.O. De Ruimte │
Revalidatie   MS Expertisecentrum Nieuw Unicum │ Rijnland Revalidatie │ Reuma & Revalidatie Rotterdam │ZMC │
Ziekenhuis    Medisch Centrum Alkmaar │ HMC Westeinde │ OLVG │ Bovenij │ Haga │ St Antonius Ziekenhuis │ UMCU WKZ │ Zaans Medisch Centrum │
Preventie      GGD Amsterdam │

Mijn logopedische loopbaan startte na het afronden van de studie Logopedie aan de Hogeschool Utrecht in 2006. Ik maakte even later kennis met de preventieve logopedie bij de GGD Amsterdam. Naast de werkzaamheden bij de GGD volgde ik de opleiding General Linguistics aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de UvA is mijn interesse ontstaan voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk en de borging hiervan. Binnen de GGD heb ik de eerste aanzet hiertoe gedaan door mijn scriptieonderzoek (UvA) te verbinden aan de werkzaamheden bij de GGD. Ook in ziekenhuizen en revalidatiecentra heb ik de lijn voortgezet en mij ook ingezet voor het vormgeven van beleid. Het opzetten van het FEES-spreekuur in het ZMC is hiervan een voorbeeld of de viervoudige case-study met beleidsadviezen die ik heb uitgevoerd bij het MS Expertisecentrum Nieuw Unicum. Een enorm leerzame en inspirerende periode! Door mijn verschillende interesses en werkzaamheden heb ik een breed spectrum van de logopedie gezien en zal ik mij ook in de toekomst hard blijven maken voor de verbinding tussen wetenschap, praktijk en beleid.