Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Akke de Blauw op vrijdag 15 mei. Akke was al betrokken bij het WAP sinds de oprichting in 1982. Onlangs benoemde we haar tot erelid van de vereniging.

Na haar studie aan de UvA werkte Akke jarenlang bij verschillende organisaties aan taalonderwijs: ze was expert op het gebied van zulk onderwijs aan het jonge kind. In 2008 keerde ze weer terug naar de UvA om bij Anne Baker en Judith Rispens te promoveren. Gedurende dit promotietraject keerde ze ook terug bij het WAP als redacteur voor de nieuwsbrief. In 2015 verdedigde ze haar proefschrift over vertelvaardigheid bij jonge kinderen, de bekroning van haar carrière. 

Na haar promotie werd Akke nog actiever voor de vereniging: ze werd voorzitter van de symposiumcommissie. Ze was daarbij verantwoordelijk voor het symposium VertelVaardig, dat aansloot bij haar proefschrift. Na dit symposium werd Akke in 2016 tot voorzitter van het WAP benoemd. In deze functie was ze nauw betrokken bij de opzet van de tweejaarlijkse symposia, de nieuwe website en het digitale bulletin. Akke was uiteindelijk vier jaar lang voorzitter, en trad vorige maand nog af. Naar aanleiding van haar afscheid gaf ze een interview aan het bulletin, dat hier terug te lezen is.  

Haar enthousiasme en opgewektheid zullen ons altijd bijblijven, en we zijn haar veel dank verschuldigd voor alles wat ze voor het WAP betekend heeft. Akke was ongeneeslijk ziek en is 71 jaar geworden. De crematie heeft deze week in besloten kring plaatsgevonden.