Sybren Spit en Imme Lammertink (allebei actief binnen het WAP) vertellen in de media (NPO1 en wetenschap.nu) over hun onderzoek. Interessant: in beide studies staat de vraag “hoe leren jonge kinderen de taalregels van hun moedertaal” centraal. Het antwoord dat zij verwachten te vinden verschilt. Sybren gaat in zijn onderzoek opzoek naar het “aha” moment en gelooft dat kinderen zich op een gegeven moment bewust worden van de regels in hun moedertaal. Dit is ook het moment waarop zij de regel leren. Imme gelooft juist dat kinderen onbewust de regels van hun moedertaal leren, en dat kinderen met taalproblemen minder goed zijn in die onbewust leren van taal.

Luister hier het interview van Sybren terug (NPO1).

Lees hier de blog van Imme (wetenschap.nu).