Vanaf september a.s. zal Iris Broedelet (als algemeen bestuurslid) meedraaien in het WAP-bestuur. Iris Broedelet studeerde Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is vooral geïnteresseerd in taalontwikkeling en taalontwikkelingstoornissen. Sinds oktober 2017 doet ze aan de UvA haar promotieonderzoek naar het verband tussen statistisch leren en de ontwikkeling van woordkennis bij kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis. Op de ledenvergadering (mei 2019) zal Iris officieel tot bestuurslid benoemd worden.