Masterstudenten en een docent van de opleiding Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam hebben onlangs een website gelanceerd. De website is bedoeld als een hulpmiddel aan logopedisten, klinisch linguïsten en andere taalonderzoekers die te maken krijgen met meertalige kinderen die worden doorverwezen met een vermoeden van een specifieke taalstoornis in de gesproken taal. Van taalonderzoekers kan niet verwacht worden dat zij kennis hebben van tientallen talen. Ook zijn er voor veel talen geen genormeerde toetsen voorhanden om vast te stellen of een kind een verstoorde taalontwikkeling heeft. Met deze website proberen de studenten een handreiking te bieden in deze situatie. Tevens kan de pagina inzichtgevend zijn voor leerkrachten die met meertalige leerlingen te maken hebben.

Klik hier om naar de website te gaan.