Op 21 januari 2023 vindt het volgende WAP symposium eindelijk weer plaats, met als thema Geletterdheid. De symposiumcommissie is inmiddels bekend!

Door: Heleen de Vries

Inmiddels is de symposiumcommissie al meerdere malen samengekomen om het  symposium voor te bereiden. Het symposiumprogramma kunnen we nog niet prijsgeven, maar we kunnen wel al de namen van de commissieleden met jullie delen. De commissie bestaat dit jaar uit de volgende 6 leden: Simone Sprenger, Maartje Thoen-Houben, Romina de Lima – Van Gent, Evelien Mulder, Sybren Spit en Heleen de Vries. We hebben veel zin in het symposium, en hopen hier veel WAP leden tegen te komen!