Wat voor invloed had de lockdown op de taalontwikkeling van jonge kinderen? Dit is onderzocht in een grootschalig onderzoek met bijna 1500 kinderen in 13 landen. De woordenschat van kinderen werd gemeten voor en na de lockdown in het land waar ze woonden. Kinderen leerden meer woorden dan verwacht in de onderzochte periode. Dit zou kunnen komen doordat hun ouders/verzorgers meer aandacht hadden voor de taalontwikkeling of meer met hun kinderen praatten. Kinderen die minder tijd passief voor een scherm doorbrachten en bij wie meer voorgelezen werd, leerden meer nieuwe woorden tijdens de lockdown. Het artikel van Kartushina et al. (2022) is vrij toegankelijk en hier te lezen.