Als kinderen met (een vermoeden van) TOS naar de basisschool gaan zijn er verschillende opties, zoals regulier onderwijs met extra begeleiding of speciaal onderwijs. Voor ouders kan het erg onduidelijk zijn welke mogelijkheden er zijn en hoe ze die moeten aanvragen. Om hen te helpen zijn de verschillende ‘schoolreizen’ die een kind kan ondergaan visueel gemaakt. Op een mooi vormgegeven website wordt duidelijk gemaakt welke routes het kind en de ouders kunnen doorlopen en welke verschillende stappen ze moeten zetten op die route. Bijvoorbeeld: hoe werkt de aanvraag voor speciaal onderwijs, wat is nu precies het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs,en welke hulp kan een kind met TOS krijgen in het regulier onderwijs?

Schoolreis is een mooi hulpmiddel voor ouders van een kind met TOS, maar ook voor zorgprofessionals en mensen in het basisonderwijs. Neem een kijkje op https://www.deelkracht.nl/tosopwegnaarschool/.