Bij het schrijven van teksten voor hoger opgeleiden wordt weleens gezegd dat de tekst niet te eenvoudig moet zijn. Dat zou namelijk neerbuigend of minder deskundig overkomen. Maar is dat ook zo? Henk Pander Maat en Jet Gravekamp deden hier onderzoek naar en schreven er een artikel over in het Tijdschrift voor taalbeheersing. Wat bleek? Zowel lager opgeleiden als hoger opgeleiden begrepen teksten met eenvoudigere woorden en zinnen beter. Ook beoordeelden zij de schrijver als vriendelijker. De hoger opgeleiden voelden zich niet minder serieus genomen bij het lezen van de eenvoudigere tekst. Ze waren bovendien meer overtuigd van de boodschap als die in eenvoudigere taal geschreven was.

Schrijf jij ook weleens teksten en wil je eenvoudigere taal gebruiken? Er zijn allerlei websites die je hierbij kunnen helpen, zoals https://b1teksten.nl/ en https://www.ishetb1.nl/.