Enkele weken geleden is er een nieuw onderzoek gestart naar de genetische oorzaken van taalontwikkelingsstoornissen: GENTOS. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Radboudumc in samenwerking met het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Lot Snijders Blok is arts-onderzoeker en de coördinator van het project. Zij doet promotie-onderzoek naar de relatie tussen genetica en taal-spraakstoornissen.

De belangstelling naar de genen die verantwoordelijk zijn voor taalstoornissen is verre van nieuw. Het bekendste voorbeeld van een genetische component voor taal is de KE-Family: opvallend veel leden van deze familie hadden ernstige taal- en spraakstoornissen. Onderzoekers toonden toen aan dat destoornissen in deze familie veroorzaakt werden door een mutatie in het FOXP2-gen. Dat was een belangrijke sleutel in het onderzoek naar de genen die een rol spelen bij taal, maar bleek niet het einde van het verhaal.

Het GENTOS-onderzoek zal een belangrijke volgende stap zijn in het genetisch onderzoek naar taalontwikkelingsstoornissen. Deze studie heeft als doel uit te zoeken hoe vaak TOS verklaard kan worden door een enkele genetische oorzaak. De onderzoekers zijn op zoek naar gezinnen waarin één kind TOS heeft, en ouders geen taal-/spraakproblemen hebben (gehad). Zij gaan het DNA van deze kinderen met TOS èn hun ouders onderzoeken. Ze maken hierbij gebruik van genoomsequencing, uitgebreid onderzoek waarin het DNA wordt ontcijferd. Op deze manier proberen de onderzoekers een stuk van de genenpuzzel van het ontstaan van TOS op te kunnen lossen.

Kijk op de website van het Radboudumc voor meer informatie.